Aktiviteter i Røde Kors Svendborg

Se aktiviteter i Røde Kors Svendborg og find information på aktivitetslederen.Aktiviteter
 
 

Besøgstjenesten

Lis Merete Tholstrup
listholstrup@gmail.com

Besøgstjenesten

Bente Hassing
23718207
bshassing@svendborgmail.dk

Familienetværk

Laila Hansen
60256725
lailaogskipper@gmail.com

Familienetværk

Inger Lissy Nielsen
62221588
inger-lissy@mail.dk

Førstehjælp

Ingrid Simonsen
ibsimon@drk.dk

Genbrug

Inge Jørgensen
62215298

Genbrug

Lone Enghuus
27306875
lone.enghuus@adslhome.dk

Juleaktiviteter

Kjeld Jønsson
62221273
kjeldjonsson@mail1.stofanet.dk

Nørklere

Elin Bøgelund Nielsen
ebnielsen/8@yahoo.dk

Nørklere

Inger Skov
inger@skov123.dk

Røde Kors-indsamlingen

Kamilla Jensen
kamilla-anne@mail.dk

Sundhed i gaden

Inger Lissy Nielsen
62221588
inger-lissy@mail.dk

Sygehusbesøgstjenesten

Karin Meiniche Jørgensen
62512703
karinmeiniche@gmail.com

Sygehusbesøgstjenesten

Gurli Bøgelund Hansen
62208168
gb@bjoernhansen.dk

Vågetjenesten

Ketty Hansen
88133004
b-kh@live.dk