Bestyrelsen i Røde Kors Spøttrup

Vil du i kontakt med en fra bestyrelsen i Røde Kors Spøttrup, så finder du kontaktinformationen her. RK_flag
 
 

Formand
Sonja Dalsgård
sdalsgaard51@gmail.com

Næstformand
Anne-Mette Nymann
mettenym@dlgmail.dk

Kasserer
Ester Mark
Ester.mark@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Lillian Kjældsen Jensen
liliankjaeldsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Anna Birgitte Bregnhøj
anna.bregnhoej@skolekom.dk

Bestyrelsesmedlem
Hanne Møller Andersen
stengaard@dlgtele.dk

Bestyrelsesmedlem
Karen Margrethe Kirk
karenmargrethekirk@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Tatjana Frandsen
tatfra@gmail.com