Bestyrelsen i Røde Kors Solrød-Greve

Vil du i kontakt med en fra bestyrelsen i Røde Kors Solrød-Greve, så finder du kontaktinformationen her. RK_flag
 
 

Formand
Asger Rasmussen
asger@it.dk

Næstformand
Mona Vahlgren
monavahlgren@gmail.com

Kasserer
Lissie Nielsen
ln@comxnet.dk

Sekretær
Lissie Nielsen
ln@comxnet.dk

Bestyrelsesmedlem
Bodil Christensen