Vil du i kontakt med en fra bestyrelsen i Røde Kors Nibe, så finder du kontaktinformationen her.

Formand

Preben Vestergaard

E-mail

nibe.fmd@rodekors.dk

Mobile

42610077

Næstformand

Jack Jensen

E-mail

pmstriks@gmail.com

Mobile

31124166

Kasserer

Inge Barrett Jensen

E-mail

barrett@post9.tele.dk

Telefon

98341441

Mobile

50947679

Sekretær

Grethe Laursen

E-mail

eglaursen@live.dk

Telefon

40810666

Mobile

40810659

Suppleant

Gitte Binder

E-mail

gittebinder1@gmail.com

Mobile

24212227

Bestyrelsesmedlem

Jens Brix

E-mail

jensbrix46@gmail.com

Mobile

42183072

Bestyrelsesmedlem

Gitte Vinther Munch

E-mail

vinther.munch@hotmail.com

Mobile

28101835

Bestyrelsesmedlem

Conny Stokholm

E-mail

como@dlgmail.dk

Telefon

98353596

Mobile

51524097