Vil du i kontakt med en fra bestyrelsen i Røde Kors Bornholm, så finder du kontaktinformationen her.

Formand

Andreas Ipsen

E-mail

andips@rodekors.dk

Mobil

29252597

Næstformand

Tina B. Christiansen

E-mail

tinchr@rodekors.dk

Mobil

20303866

Kasserer

Knud Erik Hansen

E-mail

keh3105@gmail.com

Mobil

29435754

Sekretær

Lisbeth Exsteen

E-mail

lisexs@rodekors.dk

Suppleant

Mona Dahl Andersen

E-mail

monand@rodekors.dk

Mobil

61375882

Bestyrelsesmedlem

Ulla Lundgaard Andersen

Bestyrelsesmedlem

Sonja Hjort

E-mail

sh@fritid.tele.dk

Telefon

56951545

Mobil

21645426

Bestyrelsesmedlem

Else Merete Knoop

E-mail

else.merete.knoop@live.dk

Bestyrelsesmedlem

Susanne Thorsen

E-mail

sustho@rodekors.dk