Læger: De har brug for sundhedshjælp

I vores sundhedsklinik oplever vi et tydeligt behov for sundhedshjælp. Siden 2011, hvor vi åbnede klinikken, har de frivillige gennemført over 7000 konsultationer.

 

Kun ret til akut hjælp

I dag har børn og voksne uden opholdstilladelse ifølge sundhedsloven kun ret til akut lægehjælp i det offentlige sundhedsvæsen, men ikke adgang til almindelig sundhedshjælp, til forebyggende behandling eller hjælp til kroniske lidelser. Det betyder for eksempel, at gravide ikke kan blive tilset af en jordemoder og få tjekket, om barnet er sundt og rask. At patienter med betændelsestilstande ikke kan blive set af en læge og få penicilinbehandling. Og at diabetes-patienter ikke kan gå til kontrol for deres sygdom.


I sundhedsklinikken ser vi rigtig mange patienter med lidelser i led og muskler, luftvejssygdomme, graviditet, mave- og tarmproblemer, infektioner, hudsygdomme, urinvejsinfektioner mm. Men vi ser også rigtig mange med akutte tandproblemer. Alle lidelser er nødvendige at få behandlet, og alle sygdomme betyder store lidelser og gener for patienterne.

Bange for at tage til lægen

En af de læger, som mærker behovet for en sundhedsklinik, er Rune Aabenhus fra Østerbro. Han har tidligere behandlet de udokumenterede migranter hjemme hos sig selv efter arbejde.

”Vi har med en gruppe at gøre, som er meget sårbare. Og som har brug for lægehjælp. Mange tør ikke selv tage på skadestuen eller opsøge lægehjælp, fordi de er bange for, at politiet kommer. Derfor synes jeg, det er yderst relevant, at Røde Kors nu driver en sundhedsklinik, hvor de trygt kan henvende sig,” siger han. 

”Størstedelen af dem, jeg tidligere har set, kommer med psykiske lidelser som depression og angst. Men der er også en stor gruppe, som kommer med nedslidningsskader på leddene, fordi de har hårde fysiske jobs som for eksempel rengøring eller arbejde på restaurant."

Læs også to sygeplejerskers beretning om, at udokumenterede migranter har behov for den sundhedshjælp de får hos Røde Kors:

Banaliteter kan blive livsfarlige

Ny forskningsartikel: Anerkend sundhedsklinikkens arbejde

"Behovet for klinikken er således klart og stigende, og de tre institutioner, som står bag den, de mange læger, sygeplejersker og andre sundhedsarbejdere, der betjener den, og forskerne, der dokumenterer arbejdet, må anerkendes," står der i en ny forskningsartikel i Ugeskrift for læger.

Læs hele artiklen her:

Udokumenterede migranters sundhedsproblemer: Nu dokumenteres og håndteres de omsider

Årsrapport viser tydeligt behov

Røde Kors udgiver hvert år, i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og Lægeforeningen, en årsrapport med data om hvor mange mennesker, der besøger klinikken hver åbningsaften, hvor de kommer fra, hvor gamle de er og hvilket køn. Og vi kan dokumentere hvor mange patienter, vi har journaler på, hvad de fejler, opfølgning på behandling, køn og alder.

Efter godt 3,5 år har 2400 patienter fået sundhedshjælp i klinikken og til sammen har de besøgt klinikken mere end 7000 gange. Vi ser mennesker fra hele verden men flest fra Afrika, Østeuropa, Asien og Mellemøsten. Der kommer næsten lige mange mænd som kvinder, men flest mænd. De fleste er mellem 20 og 40 år. Men vi ser efterhånden også en del børn, som vi meget gerne vaccinerer og behandler. Behovet synes stort i Danmark. 

Årsrapporterne

Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp udgiver hvert år en rapport, der dokumenterer behovet for sundhedsklinikken.

Giv et bidrag til sundhedsklinikken

Giv et bidrag til sundhedsklinikken

Kantakt og åbningstider

Vibeke Lenskjold
3171 6164
vilen@rodekors.dk 

Klinikken har en afdeling i København og Aarhus. Se åbningstider herunder.

København: Mandag, onsdag og torsdag kl. 17-20
Aarhus: Mandag og torsdag kl. 17-20

Andre støttemuligheder

Sundhedsklinikken er 100 procent privatfinansieret.
Vil du give et bidrag?

sms SUNDHED til 1414 og støt med 150 kr.
Det koster 150 kr. + alm. SMS-takst. Beløbet betales over telefonregningen.

Bank: 4183-7803893
Giro: 780 38 93