SAFE – Kursus om børn på flugt

SAFE-projektet – Støtte til uledsagede og ledsagede børn med beskyttelse og omsorg i et familielignende miljø – tilbyder e-læringskurser til kompetenceudvikling af fagprofessionelle og omsorgspersoner der yder støtte til uledsagede og ledsagede børn.

Kurserne er en del af det EU-finansierede projekt SAFE, der går ud på at sikre trivsel og beskyttelse af denne gruppe sårbare børn og unge i hele Europa. Hvert af de to e-læringskurser består af to moduler på hver to til tre timer. Det første handler om at forstå børnenes baggrund og situation. Det andet er tilpasset den danske kontekst og giver information om de nationale forhold og lovgivningsmæssige rammer.

Formålet med projektet er at forbedre indsatsen og støtten til uledsagede børn og unge, hvad enten de er i ledsagerrelationer, i netværks- eller plejefamilier eller opholder sig på bosteder.

Kurserne er blevet til i et samarbejde mellem Røde Kors i Danmark, Britisk Røde Kors og to organisationer i Grækenland og Cypern, der også arbejder med uledsagede.

Find e-læringskurserne her: https://safeproject.eu/

Får at skabe opmærksomhed om børn på flugt har SAFE fået produceret en kort dokumentar om flugten og de oplevelser uledsagede og ledsagede børn gennemgår på deres vej til Europa. I filmen møder vi fem unge mennesker, der er flygtet fra Afghanistan og Eritrea for at bosætte sig i Storbritannien og Danmark. De fortæller om deres baggrund for at forlade deres hjemlande, de problemer de møder på flugten til Europa, deres tanker om asylprocessen efter ankomsten, tvivlsspørgsmål om deres alder og de mange andre udfordringer de møder i tiden hvor de venter svar på deres asylsag.

Filmen diskuterer de farer uledsagede og ledsagede børn møder under deres flugt og den traumer der kan udvikles som resultat af tidligere oplevelser i deres hjemland og de psykologiske problemer der kan opstå mens børnene venter på svar på deres asylansøgning.

Filmet i Storbritannien, Grækenland, Danmark og Cypern. Filmen er instrueret af Anton Califano fra Movement In Media. Se filmen her:

 

SAFE project 13:27