Nine United Fond støtter Røde Kors' psykosociale indsats i Syrien

Konflikten i Syrien har udløst den største humanitære krise siden Anden Verdenskrig. Halvdelen af landets befolkning er tvunget på flugt. Civile sulter, fordi de er fanget i krigszoner – afskåret fra basale fødevarer. Næsten halvdelen af krigens ofre er børn, der vokser op midt i rædslerne og risikerer alvorlige ar på sjælen. 

Mange syrere lever med krigens rædsler, frygt, angst og sorg. Derfor har Røde Kors sat sig for at hjælpe børn og voksne med at bearbejde krigens traumer gennem psykosociale indsatser. Vores psykosociale (i daglig tale kaldet PSS) aktiviteter i Syrien er en del af et større humanitært projekt, som Røde Kors i Danmark støtter Syrisk Arabisk Røde Halvmåne (SARC) med at implementere. Med Nine United Fondens støtte, kan Røde Kors hjælpe 45.100 mennesker om året over de næste tre år med at bearbejde krigens rædsler, frygt, angst og sorg. 1.150 SARC-medarbejdere og frivillige vil desuden blive bedre i stand til at yde psykosocial støtte.
 
Det psykosociale arbejde i Syrien retter sig mod sårbare grupper. Herunder familier, som er særligt påvirket af krigen. Arbejdet sigter mod at give voksne en bedre forståelse for psykiske reaktionsmønstre i forhold til voldsomme eller traumatiske oplevelser, og hvordan det påvirker dem og deres familier. Projektet søger at etablere frirum med lege- og fritidsaktiviteter for børn og unge, hvor de i et trygt og børnevenligt miljø har mulighed for at udfolde sig som børn og unge andre steder i verden. Derudover deler projektet tryghedspakker ud til de familier, som mangler helt basale ting som f.eks. undertøj. Og endelig handler projektet om at kapacitetsopbygge og dygtiggøre både kollegaer og frivillige, så de kan yde den bedste psykosociale støtte til de mange, udsatte mennesker.