Thumbnail

Ikke alle våben er OK

I Røde Kors sidder en lille flok mennesker og holder øje med, hvilke nye våben der bliver udviklet. Hvis de opdager, at der er våben på vej, der enten gør unødvendig megen skade på soldater eller rammer civile, så råber de op. De har på den måde været med til at stoppe brugen af landminer og klyngebomber.

Ikke alle våben

 

 

 

 

Peter Herby, der er leder af enheden for våbenkontrol i International Røde Kors, fortæller her om sit arbejde:

Hvorfor holder Røde Kors øje med, hvilke våben der bliver brugt?
”Røde Kors har til opgave at holde øje med, at krigens regler bliver overholdt. Derfor kigger vi også på, hvordan våben skader – om de enten skader civile eller er unødvendig grusomme mod soldater. Vi holder især øje med den slags våben, der fortsætter med enten at dræbe eller lemlæste mennesker, når krigen er slut.”

Hvilke våben er det?
”Ud over miner og klyngebomber, som Røde Kors har været med til at få på listen over forbudte våben, så kan man nævne den særlige type laservåben, som er designet til at gøre folk blinde. Det er virkelig en frygtelig type våben, fordi de skader for livet. Vi var med til at få gjort denne type af våben ulovlige. Måske hjalp det også, at de lande, der stod på spring for at bruge våbnene godt kunne se, at det på sigt kunne brede sig til at blive brugt mod eksempelvis politiet i deres egne hjemlande.”

Hvad holder I øje med lige nu?
”Man er begyndt at se en ny type våben, som er programmeret til eksempelvis at ramme en tank, og som ikke stopper, før den har nået sit mål. Men spørgsmålet er, om den kan det, eller man kan risikere, at den tager fejl og rammer en skolebus i stedet, fordi den ligner tanken? Det er afgørende, at man kan skelne mellem civile og militære mål. Civile skal så vidt muligt skånes.”

Det lyder som om, der hele tiden bliver udviklet mere og mere snedige våben?
”Ja. Og det vi kommer til at se mere af fremover er våben, som ikke slår ihjel, men som skader fjenden. Allerede nu ser man i Irak, at man bruger mikrobølger, der opvarmer huden og måske ender med at skade indre organer hos fjenden. Selv om man argumenterer med, at det er bedre, fordi det ikke slår ihjel, så skader det fjenden for livet, og der vil altid være nogen, der dør af det alligevel."

HVAD ER EN DRONE?

En drone er et ubemandet fly, der kan bære missiler, men bruges til bl.a. overvågning.  Droner bliver generelt betragtet som et af de vigtigste redskaber i krigen mod terror. Man regner med, at omkring 40 lande bruger droner. De styres fra kontrolrum og bruges til at overvåge store områder og sender billeder til kontrolrummet med potentielle bombemål. Dronerne kan udstyres med laserguidede missiler, som kan forårsage store ødelæggelser.

Og droner er et våben, der bliver mere og mere populært. Allerede tilbage i 2009 brugte USA flere droner end i de foregående otte år tilsammen.