Vi støtter Røde Kors i Palæstina med at håndtere COVID-19

Vi hjælper Røde Kors og myndighederne i Palæstina med at håndtere COVID19-krisen. Projektet er støttet finansielt af EU.

I over 50 år har det palæstinensiske folk været i en uløselig krise, og den befinder det sig stadig i. Den israelske besættelse af palæstinensiske landområder fører til, at deres rettigheder bliver tilsidesat og giver næring til, at konflikten fortsætter.

Den globale COVID19 pandemi har udover at udløse en massiv sundhedskrise også ramt økonomien og udviklingssektorerne hårdt.

Krisen påvirker hele landet og palæstinensernes hverdagsliv, fordi en række forebyggende tiltag har sat begrænsninger på arbejdsmarkedet.

Vi støtter sundhedsindsatsen

Vi støtter nødsundhedsberedskabet og de primære sundhedsydelser i Palæstina, støttet af EU-organisationen ECHO. Det gør vi ved at støtte de allerede eksisterende sundhedsydelser for palæstinenserne for eksempel med transport af mennesker med bekræftet COVID19.

Mennesker med COVID19 bliver støttet i at leve sikkert og værdigt ved at de bliver tilbudt hjemmepleje, hygiejneartikler og støtte inklusiv psykisk støtte og førstehjælp. Det retter sig mod forskellige alders-, køn- og udsatte grupper.

En vigtig del af indsatsen er at formidle kommunikation om de risici, befolkningen skal være opmærksomme på og forholde sig til. Det skal sikre en rettidig og effektiv løsning af misforståelser og rygter og støtte forebyggende foranstaltninger og adfærd, der formindsker risici og beskytter udsatte grupper.

Vi beskytter også sundhedspersonalet

Sundhedspersonalet skal også beskyttes mod COVID-19, og det er vi i gang med, fordi de er i frontlinjen i bekæmpelsen af virussen. Projektet understøtter den palæstinensiske regerings COVID19-handlingsplan.

Vi arbejder også sammen med palæstinensisk Røde Halvmåne om at forberede, hvordan sundhedsmyndighederne skal reagere, hvis det værst tænkelige scenarie opstår.

Projektet vil nå ud til over 220.000 modtagere med direkte hjælp, og det vil nå op til en million mennesker gennem risikokommunikation og oplysningskampagner i hele Palæstina.

ECHO

Europakommissionens departement for humanitær bistand og civil beskyttelse. 

Besøg ECHO´s hjemmeside

ECHO logo