Dansk Vandrelaug og Røde Kors sikrer, at flere kan førstehjælp

Dansk Vandrelaug gennemfører hvert år mere end 2.000 vandreture over det ganske land. Med på turene er folk i alle aldre og fysisk form, og det er vigtigt, at turlederne kan yde den rigtige førstehjælp, hvis uheldet skulle være ude. Derfor har Dansk Vandrelaug og Røde Kors etableret et samarbejde om at uddanne 500 turledere i førstehjælp.

Det lærer du på førstehjælpskurset

Førstehjælpskurset er tilrettelagt, så det passer til de typiske ulykker, som vandrere kommer ud for. På kurset kommer vi gennem både livreddende førstehjælp og førstehjælp ved tilskadekomst. Formålet med kurset er at give deltagerne kompetencer og færdigheder til at foretage gen-oplivning af en livløs person ved hjerte-lunge-redning både med og uden brug af en hjertestarter samt kunne agere på et ulykkessted langt fra befærdede veje og med en større gruppe af tilskuere. Desuden gennemgås de hyppigst forekommende skader, der kan opstå på vandreture.

Kurset er på 12 timer. Indholdet er i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger, og der udstedes kursusbevis ved gennemførelse af kurset. Der skal være 12 - 16 deltagere på hvert hold, og deltagernes minimumsalder er 16 år. Kurserne afholdes af certificerede førstehjælps-instruktører fra lokale Røde Kors afdelinger.

Hvis I allerede har taget et 12 timers førstehjæpskursus, har vi lavet et repetitiosnskursus på seks timer, sombestår af tre timers repetition i Hjerte- lunge- redning samt brug af AED (hjertestarter) og prioritering af indsatsen i forhold til ulykken, og tre timers repetition i førstehjælp ved ulykker, herunder udførelse af førstehjælp til blødning, udførelse af førstehjælp ved brud og forstuvninger, udførelse af førstehjælp ved hovedskader og brug af nødflytning.

Sådan kommer du på førstehjælpskursus

De enkelte afdelinger aftaler, hvornår og hvor kurset skal afholdes med sine nuværende og eventuelt kommende turledere, og den lokale Røde Kors afdeling. Det kan være på hverdage, aftener eller over en weekend.

Find en førstehjælpsinstruktør

På kortet finder du de Røde Kors-afdelinger, der afholder førstehjælpskurser i nærheden af dig. Kontakt aktivitetslederen for førstehjælp og aftal sammen tid og sted for kurset.

Find en afdeling nær dig

TrygFonden

TRYGFONDEN STØTTER PROJEKTET

Tilbuddet er muligt ved hjælp af midler fra Trygfonden til uddannelse af nye førstehjælpere i et samarbejde mellem Røde Kors og Dansk Vandrelaug.

Spørgsmål til Røde Kors

Er du førstehjælpsinstruktør hos Røde Kors og har du brug for at høre om samarbejdet, så ring til:

Annette Christiansen

3525 9370

Dansk vandrelaug

DANSK VANDRELAUG

Har du brug for yderligere oplysninger kan du henvende dig til:

 

Ole Bertelsen 
obertelsen@teliamail.dk