Bliv førstehjælpsinstruktør

Vi har i dag tilknyttet 800 instruktører, der underviser både på fag- og erhvervsskoler og i vores egne afdelinger rundt i landet. Vi lægger vægt på, at underviserne afholder kurser med en høj pædagogisk og faglig standard, som altid lever op til den nyeste viden på førstehjælpsområdet i tråd med de internationale bestemmelser.

Om instruktøruddannelsen

Instruktøruddannelsen er et internatkursus, som består af to dele:

 • Del 1: fem dages kursus, hvor der bl.a. indgår et internationalt standardiseret kursus i genoplivning. 
 • Del 2: fem dages kursus og eksamination.  

Kurset afsluttes med en eksamen. 

Uddannelsen er professionel, og det er at krav, at man som førstehjælpsinstruktør holder sin viden om førstehjælp ajour og deltager i ”vedligeholdelse for instruktører” hvert 5. år.

Som instruktør for Røde Kors får du adgang til en webbaseret portal, hvor du løbende får information om:

 • de sidste nye guidelines
 • nyt undervisningsmateriale
 • mulighed for at debattere med andre instruktører
 • tilbud om efteruddannelse
 • information vedr. administration af kurser m.m.

Der udbydes to uddannelser årligt - se datoer og find ansøgningsskemaer her på siden.

Her på siden finder du også vores afbestillingspolitik og uddannelsespris.

Deltagerforudsætninger

 1. Du skal have tilstrækkelig pædagogisk viden (teoretisk og praktisk) til at kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning. Dine kompetencer skal som minimum være på niveau med Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse – se evt. Uddannelses Guiden

 2. Bestået 12 timers førstehjælpskursus (mellemniveau) og 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus inden for de seneste 24 måneder.

 3. Du skal være tilnkyttet enten en af Røde Kors' lokalafdelinger eller en skole/virksomhed hvor det er stedets elever/medarbejdere der skal undervises i førstehjælp

Uddannelse for førstehjælpsinstruktører 2023


Kurser i marts: 

 • Uge 9 og 11 (27/2 til 3/3,  og 13/3. til 17/3.) 
 • Ansøgningsfrist d. 23. januar 2023

Kurser i august/september: 

 • Uge 35 og 37 (28/8. til 1/9. og 11/9. til 15/9.)
 • Ansøgningsfrist d. 27. juli 2023
   

Vil du uddannes som instruktør til at kunne undervise i virksomheder eller på fag- og erhvervsskoler? Hent ansøgningsskemaVil du uddannes som instruktør til Røde Kors' afdelinger? Hent ansøgningsskema

Det udfylde ansøgningsskema sendes efterfølgende til nedenstående mail, hvor du også kan henvende dig hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller tilmelding:

Annette Christiansen
Tlf: 35259373
E-mail: anchr@rodekors.dk

Afbestilling af instruktørkurser 

Frem til 6 uger før kursusstart betales der ikke kursusgebyr.

Senere end 6 uger før kursusstart betales 75 % af kursusgebyret.

Senere end 3 uger før kursusstart betales det fulde kursusgebyr

Pris

31.000 kr eksl. moms.
Prisen inkluderer to ugekurser af fem dages varighed, samt overnatninger og forplejning.