Røde Kors er verdens største humanitære hjælpeorganisation med afdelinger i 189 lande. Vi har en særlig, lovfæstet rolle, når krigen raser, og de svageste skal beskyttes.

Alle kender billedet på tv-skærmen af mennesker i Røde Kors uniformer, der over hele kloden hjælper ofre for katastrofer. Og fordi vi har over 17 millioner frivillige fordelt i alle verdens lande, er Røde Kors næsten altid blandt de første, der når frem med hjælpen.

Katastrofer er centralt i vores arbejde. Det samme gælder krig, hvor Røde Kors som håndhæver af Geneve-konventionerne har et helt særligt mandat, der giver os adgang til slagmarken og fængslerne. Og endelig er Røde Kors i dag også sammen med FN en af de helt store aktører, når det handler om langsigtet udvikling i de fattigste lande i verden.

Se i kortet hvor Røde Kors i Danmark er til stede i verdenen

15.179384|39.782334|Eritrea|Røde Kors i Danmark har været i partnerskab med Eritrea Røde kors siden begyndelsen af 1990’erne. Landet lider under mangeårige stramme FN-sanktioner, og er et af de mest isolerede steder i verden, ligesom det også er et af verdens fattigste lande, hvor størstedelen af landet lever i ekstrem fattigdom. Vores indsats i Eritrea har et særligt fokus på kvinder og børns sundhed og udvikling, hvor vi adresserer nogle af de direkte årsager til ringe sundhed i Eritrea. Programmet bliver implementeret under svære omstændigheder, og Røde Kors er den eneste udenlandske organisation, der har adgang til områder uden for hovedstaden Asmara.;12.862807|30.217636|Sudan|Røde Kors i Danmark har været i partnerskab med Sudan Røde Halvmåne siden 1990’erne. I vores indsats har vi særligt fokus på børn og mødres sundhed, hvor vi arbejder for at sikre en god graviditet, fødsel og ernæring, hvilket hænger tæt sammen med adgang til basale sundhedsydelser, rent drikkevand og forbedret sanitet. I samarbejde med EU arbejder vi på at mindske konsekvenserne af det ekstreme klima, som befolkningen i Sudan lever i. Dette gøres ved at organisere og oplyse lokalsamfund til at kunne hjælpe sig selv gennem træning og uddannelse inden for dyrkning af afgrøder i ekstrem tørt land, samt oprettelse af små fonde til lokale landbrug og kvindecentre. ;1.37333|32.290275|Uganda|Røde Kors i Danmark har været i partnerskab med Uganda Røde Kors siden 1984. Uganda står overfor en stor udfordring med store antal af flygtninge, der strømmer ind over grænserne fra de konfliktramte nabolande. Situationen er ikke længere midlertidig, og vi støtter derfor Uganda Røde Kors med at tilpasse flygtningelejrene til i højere grad at kunne fungere som permanente boliger. Her arbejder vi for at forbedre levevilkårene ved at sikre adgang til rent drikkevand, god sanitet, samt forbedre sundheden for flygtningene i lejrene. Derudover arbejder vi med at forbedre mor-barn sundheden i udsatte provinser i Uganda, hvilket gøres gennem oplysning, vaccinationer, førstehjælpstræning samt mobilisering og træning af lokale frivillige.;9.945587|-9.696645|Guinea|Røde Kors i Danmark har samarbejdet med Guinea Røde Kors siden 2009. I vores indsats har vi særligt fokus på børn og mødres sundhed, hvor vi arbejder for at sikre en god graviditet og fødsel, hvilket hænger tæt sammen med adgang til basale sundhedsydelser. Samme med Guinea Røde Kors støtter vi derfor små lokale sundhedsklinikker ved at styrke deres kompetencer og bidrage med nødvendigt udstyr. Derudover fokuserer vi på oplysning af reproduktive rettigheder for specielt kvinder og børn i forbindelse med udbredte praksisser så som omskæring, barnebrude, voldtægt og seksuel chikanering.;6.428055|-9.429499|Liberia|Røde Kors i Danmark har samarbejdet med Liberia Røde Kors siden 2004. Vores indsats i landet lige nu er i høj grad præget af bekæmpelsen af ebolaepidemien. Her støtter vi Liberia Røde Kors i lokalsamfundene i form af sundhedsoplysning, psykosocial støtte, sporing af smitten og smittede, uddeling af nødhjælpspakker og sundhedspakker til både ebolaoverlevende og ramte landsbyer samt vand og sanitet. Udover den store indsats mod ebola har vi også et fokus på lokalbaseret sundhed og katastrofeforebyggelse, og desuden også et kvinde- og menneskerettighedsprogram støttet af EU.;17.570692|-3.996166|Mali|Røde Kors i Danmark har været i partnerskab med Mali Røde Kors siden slutningen af 1990’erne. Vores indsats fokuserer på vand og sanitet, hvor vi med støtte fra EU oplyser om hygiejne og sikrer adgang til rent drikkevand og god sanitet. Vi bygger blandt andet brønde og toiletter til mere en 50.000 mennesker. Derudover støtter vi også landsbyer til at forbedre deres landbrugsproduktion ved at introducere nye og effektive løsninger, som er tilpasset de klimaændringer, der finder sted i Mali. I det nordlige Mali, støtter vi fattige og skrøbelige husholdninger med enten penge eller mad, og vi hjælper dem med at udvikle indkomstskabende aktiviteter, der er med til at forbedre deres eksistensgrundlag.;8.619543|0.824782|Togo|Røde Kors i Danmark har samarbejdet med Togo Røde Kors siden 2000. Vores indsats fokuserer på seksuelle rettigheder hos specielt kvinder og børn, hvor vi oplyser om sex og familieplanlægning, ligesom der bliver sat fokus på voldtægt og seksuel chikanering og diskrimination. Derudover etablerer vi grupper for mødre, hvor kvinderne lærer at regne og skrive, samt modtager træning og støtte til at iværksætte indkomstgenererende aktiviteter, som er med til at styrke deres status i Togo. Et andet fokus i vores indsats er vand og sanitet, hvor vi med støtte fra EU bygger brønde og toiletter for lokalbefolkningen, samt lærer børn i skolerne vigtigheden af basal hygiejne, så som at vaske hænder.;53.709807|27.953389|Hviderusland|Hviderusland er et land med store sociale problemer. De mest sårbare er familier med mange børn, ældre, handicappede, alkoholramte familier og misbrugere, og især i landområderne og de mindre byer er sårbarheden stor og muligheden for hjælp meget begrænset. Røde Kors i Danmark arbejder sammen med Hviderussisk Røde Kors for at forbedre vilkårene for de mest sårbare ved at rekruttere og organisere frivillige, der yder støtte til de sårbare grupper i samfundet.;40.069099|45.038188999|Armenien|Røde Kors i Danmark har haft et samarbejde med Armensk Røde Kors siden 2008. Vi støtter selskabet i deres hjælp til syrisk-armenske flygtninge, som i forbindelse med krigen i Syrien er flygtet til Armenien. Det anslås, at 15.000 syriske-armenere er flygtet til landet. Derudover støtter vi selskabet med udviklingen af lokalafdelingerne og igennem et regionalt katastrofeforebyggelsesprojekt (se også Sydlige Kaukasus);41.45|45.10000000000002|Sydlige Kaukasus (Georgien og Armenien)|Røde Kors i Danmark har siden 2008 støttet katastrofeberedskabet i udvalgte lande i det sydlige Kaukasus (Georgien og Armenien). Røde Kors i Danmark er med til at opbygge selskabernes evne til at respondere på naturkatastrofer i området. Derudover støttes der med træning af frivillige, samt udvikling af beredskabsplaner for selskaberne.;42.315407|43.3568920000|Georgien|Røde Kors i Danmark har støttet Georgisk Røde Kors siden den humanitære krise i 2008. Røde Kors er til stede med en række projekter, blandt andet indsatsen mod diabetes og forbedring af sundheden for den georgiske befolkning. Derudover støtter Røde Kors i Danmark opbygningen af den frivillige kapacitet med særligt henblik på kapacitetsudvikling af stærke lokalafdelinger i Georgisk Røde Kors. Myndighederne i Georgien leverer ikke tilstrækkelige velfærdsydelser til de mest sårbare, hvor det anslås, at 10% af befolkningen lever i ekstrem fattigdom. Røde Kors i Danmark yder støtte til disse familier gennem partnerskabet med Georgisk Røde Kors og støtter op om en øget dialog med lokalmyndighederne.;34.802075|38.996815|Syrien|Røde Kors er til stede i Syrien for at understøtte den humanitære indsats i det krigshærgede land. Røde Kors uddeler nødhjælp og støtter en række sundhedsklinikker i konfliktramte områder i landet, og vi sikrer derigennem adgang til lægehjælp for befolkningen. Sundhedsklinikker og ambulancer er sat ind, da mange hospitaler er blevet angrebet eller ødelagt under konflikten. Derudover yder Røde Kors psykosocial støtte til den berørte befolkning påvirket af krigen, hvor mange millioner er internt fordrevne.;15.552727|48.516388|Yemen|Røde Kors støtter Yemenitisk Røde Halvmåne med lokale sundhedsprogrammer, der sikrer rent vand og sanitetsforhold i landområderne i Yemen. Røde Kors støtter også kvinder i fængsler, ved at sikre bedre vilkår for de indsatte og deres børn. Vi hjælper endvidere med at forberede kvinderne på at komme videre i livet og blive reintegreret i samfundet efter, at de har afsonet deres straf, da fængselstraf er forbundet med stor stigmatisering i Yemen.;33.93911|67.709953|Afghanistan|Røde Kors i Danmark støtter unge i Afghanistan ved at styrke deres modstandskraft i forhold til konflikten i landet. Afghanistan har i mange år været ramt af krig og konflikt, vi støtter genopbygningen af civilsamfundet gennem partnerorganisationen Røde Halvmåne. Med udgangspunkt i de humanitære værdier kan de unge engagere sig i civilsamfundet. Ydemere støtter Røde Kors frivillige med psykosocial støtte, så de har kapaciteten til at hjælpe andre i samfundet.;28.394857|84.124008|Nepal|Røde Kors i Danmark har været i partnerskab med Nepal Røde Kors siden 1988. Nepal Røde Kors har et stærkt mandat i Nepal i forhold til at forebygge katastrofer og yde støtte, når en katastrofe er indtruffet, men har brug for partneres støtte til at opfylde dette mandat. I vores indsats fokuserer vi særligt på at styrke lokalsamfunds evne til at forudse, forebygge og håndtere katastrofer, både naturkatastrofer, konflikt og sundhedsepidemier. Nepal er ekstremt udsat for små og store katastrofer, og lokalsamfundets modstandskraft og beredskab overfor monsunregnen, oversvømmelser, jordskred og jordskælv er afgørende for befolkningens levevilkår. Her bliver der i samarbejde med Nepal Røde Kors oprettet og trænet beredskabsteams, der er med til at sikre hurtig og effektiv hjælp til ofre for katastrofer, samt at få lagt nødvendige lokale beredskabsplaner og varslingssystemer.;30.375321|69.345116|Pakistan|Røde Kors i Danmark har været i partnerskab med Pakistan Røde Halvmåne siden 2005. I vores indsats fokuserer vi særligt på at styrke lokalsamfunds evne til at forudse, forebygge og håndtere katastrofer, såsom cykloner, oversvømmelser, jordskred og jordskælv, samt sundhedsepidemier. Konsekvenserne af små og store katastrofer bliver minimeret, når vi hjælper lokalsamfundet og beredskabsteams med lokale handlingsplaner og varslingssystemer. Derudover har vi i Pakistan fokus på det psykosociale område, hvor vi støtter det sociale sammenhold i lokalsamfundet, samt arbejder for at skabe en god frivillighedskultur.;12.565679|104.990963|Cambodia|Røde Kors i Danmark har været i partnerskab med Cambodia Røde Kors siden 2002. I vores indsats har vi særligt fokus på børn og mødres sundhed, hvor vi arbejder for at sikre en god graviditet og fødsel, hvilket hænger tæt sammen med adgang til basale sundhedsydelser, rent drikkevand og forbedret sanitet. Cambodia er præget af fattigdom i landlige områder, begrænset adgang til uddannelse og landets brutale historie trækker stadig spor. Vi arbejder med at styrke lokalsamfundets fokus på sundhed, forebyggelse af ikke smitsomme sygdomme og psykosociale sundhed.;19.85627|102.495496|Laos|Røde Kors i Danmark har været i partnerskab med Laos Røde Kors siden 1998. I vores indsats har vi særligt fokus på børn og mødres sundhed, hvor vi arbejder for at sikre en god graviditet og fødsel, hvilket hænger tæt sammen med adgang til basale sundhedsydelser, rent drikkevand og forbedret sanitet. Vi hjælper hovedsageligt i 40 svært tilgængelige lokalsamfund i det nordlige Laos, hvor infrastrukturen gør lokalbefolkningens adgang til sundhedsydelser besværlig og begrænset. Vi støtter også udviklingen af et stærkt Laos Røde Kors til at have dygtige lokalafdelinger og at skabe en god frivillighedskultur.;21.913965|95.956223|Myanmar|Røde Kors i Danmark har været i partnerskab med Myanmar Røde Kors siden 2004. I vores indsats har vi særligt fokus på børn og mødres sundhed, hvor vi arbejder for at sikre en god graviditet og fødsel, hvilket hænger tæt sammen med adgang til basale sundhedsydelser, rent drikkevand og forbedret sanitet. Vi arbejder også med at styrke lokalsamfunds evne til at forudse, forebygge og håndtere katastrofer, både naturkatastrofer og konflikt. Konsekvenserne af cykloner, oversvømmelser og jordskred bliver minimeret, når vi hjælper med lokale beredskabsplaner og varslingssystemer. Vi skaber disse resultater for udsatte og sårbare grupper ved blandt andet at styrke Myanmar Røde Kors som organisation, mobilisere lokalsamfund, engagere og organisere frivillige og støtte dem i at gå i dialog og påvirke myndigheder og politikere.;6.876991899999999|31.306978800000024|Sydsudan|Røde Kors i Danmark har siden 2006 været i partnerskab med Sydsudan Røde Kors. Som et af verdens nyeste lande, der er præget af konflikter og store flygtningestrømme, er der brug for et stærkt Sydsudan Røde Kors til at hjælpe alle de udsatte ofre for konflikten. Vores indsats i Sydsudan har særligt fokus på at styrke det nationale Røde Kors’ organisatoriske kapacitet inden for katastroferespons. Derudover hjælper vi ude i lokalsamfundene befolkningen med at forebygge og forberede sig på katastrofer, ligesom vi gennem det psykosociale arbejde støtter berørte grupper af konflikten.;33.854721|35.86228499999993|Libanon|Røde Kors yder nødhjælp til syriske og palæstinensiske familier, som er flygtet fra krigen i Syrien. Over 1 million mennesker fra Syrien har søgt tilflugt i Libanon, og vi støtter de mest sårbare, som har akut brug for lægebehandling. Derudover yder Røde Kors psykosocial støtte til flygtninge i lejrene for at sikre deres velvære og modstandskraft mod konflikter.;40.339852|127.51009299999998|DPRK|Røde Kors i Danmark samarbejder med DPRK Røde Kors gennem det internationale Røde Kors. I vores indsats har vi særligt fokus på forebyggelse af naturkatastrofer. Nordkorea står overfor store udviklingsudfordringer blandt andet på grund af katestrofers påvirkninger af befolkningen. Mange bor i bjergområder, hvor de årligt rammes af f.eks. oversvømmelser, der forværrer allerede ringe sundhed og trængte levevilkår. Ligeledes er de hårdt ramt af klimaforandringer, hvilket gør katastrofeforebyggelse og – forberedelse afgørende. Konsekvenserne af klimaforandringerne bliver minimeret, når vi hjælper lokalsamfundet med at danne beredskabsteams og udvikle lokale handlingsplaner og varslingssystemer.;12.879721|121.77401699999996|Filippinerne|Røde Kors i Danmark har været i partnerskab med Filippinerne Røde Kors siden 1980’erne. I Filippinerne har vi særligt fokus på forebyggelse og oplysning omkring ikke-smitsomme sygdomme så som diabetes, hjertekarsygdomme, cancer og kroniske lungesygdomme, der alle kan være dødelige. Her støtter vi en adfærdsændring, der giver en sundere livstil med god kost, meget motion og mindre rygning.;15.552727|48.516388000000006|Yemen|Røde Kors i Danmark har siden 2013 støttet et regionalt ungdomsprogram i landene Jordan, Tunesien og Yemen. Programmet har til formål at styrke udviklingen af de lokale selskabers kapacitet til at inddrage unge i deres arbejde, øge frivilligheden og engagementet i civilsamfundene. Landene og regionen som helhed har i de seneste år gennemgået store forandringer både politisk, økonomisk og ikke mindst socialt. Det har til tider medført folkelige opstande. Røde Kors forsøger at adressere disse ændringer ved at styrke de unges kendskab til humanitære værdier og deres engagement for at blive aktive samfundsborgere.;30.585164|36.238414000000034|Jordan|Røde Kors i Danmark har siden 2013 støttet et regionalt ungdomsprogram i landene Jordan, Tunesien og Yemen. Programmet har til formål at styrke udviklingen af de lokale selskabers kapacitet til at inddrage unge i deres arbejde, øge frivilligheden og engagementet i civilsamfundene. Landene og regionen som helhed har i de seneste år gennemgået store forandringer både politisk, økonomisk og ikke mindst socialt. Det har til tider medført folkelige opstande. Røde Kors forsøger at adressere disse ændringer ved at styrke de unges kendskab til humanitære værdier og deres engagement for at blive aktive samfundsborgere.;33.886917|9.537499000000025|Tunesien|Røde Kors i Danmark har siden 2013 støttet et regionalt ungdomsprogram i landene Jordan, Tunesien og Yemen. Programmet har til formål at styrke udviklingen af de lokale selskabers kapacitet til at inddrage unge i deres arbejde, øge frivilligheden og engagementet i civilsamfundene. Landene og regionen som helhed har i de seneste år gennemgået store forandringer både politisk, økonomisk og ikke mindst socialt. Det har til tider medført folkelige opstande. Røde Kors forsøger at adressere disse ændringer ved at styrke de unges kendskab til humanitære værdier og deres engagement for at blive aktive samfundsborgere.;33.223191|43.679291000000035|Irak|Røde Kors støtter internt fordrevne flygtninge i Irak. Vi yder nødhjælp og sikrer adgang til vand – og sanitets forhold for internt fordrevne mennesker, samt bidrager med psykosocial støtte til den berørte gruppe. Den psykosociale støtte er afgørende for at sikre internt fordrevne menneskers velvære og modstandskraft på længere sigt.;-0.023559|37.90619300000003|Kenya|Røde Kors i Danmark har siden 2002 været i partnerskab med Kenya Røde Kors. I Kenya fokuserer vores indsats på katastrofeforebyggelse og sundhed, hvor specielt reproduktiv sundhed er i centrum. Vi arbejder for at styrke mor-barn sundhed og muligheden for en sikker fødsel, hvilket hænger tæt sammen med adgang til basale sundhedsydelser, rent drikkevand og forbedret sanitet. Desuden arbejder vi for at mindske de mange risici, der er forbundet med at leve i slumområder i en storby. Her bidrager vi med træning i katastrofeforebyggelse og etablering af beredskabsteams. Generelt er tilgangen at mobilisere frivillige og kapacitetsopbygge de lokale myndigheder til at tale de mest udsattes sag. Derudover arbejder vi også med forebyggelse og oplysning omkring ikke-smitsomme sygdomme så som diabetes, hjertekarsygdomme, cancer og kroniske lungesygdomme, som alle kan være dødelige. Her støtter vi en adfærdsændring, der giver en sundere livstil med god kost, meget motion og mindre rygning.;-1.940278|29.873887999999965|Rwanda|Røde Kors i Danmark har været i partnerskab med Rwanda Røde Kors siden 2009. Rwanda har som land været igennem et traumatisk folkedrab for kun 20 år siden. Ca. 75 % af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Vores indsats i Rwanda har derfor et særligt fokus på forbedre levevilkårene blandt nogle af de allermest udsatte nemlig Batwa-stammen. Ringe sundhed og underernæring er en konsekvens af fattigdom, og vores programmer arbejder for at adressere fattigdommen og iværksætte initiativer for at reducere sårbarheden. Dette gøres blandt andet gennem etableringen af køkkenhaver til familier, rehabilitering af ødelagte vandkilder, oplysning om nødvendigheden af uddannelse og derefter at bidrage med finansiel støtte til børns skolegang.;5.152149|46.19961599999999|Somalia|Røde Kors i Danmark har været i partnerskab med Somalia Røde Halvmåne siden 2013. Landet er præget af meget konflikt, og der er stor geografisk forskel på adgangen til hospitaler. Vores indsats fokuserer derfor på at styrke Somalia Røde Halvmånes kapacitet tinden for førstehjælp og håndtering af døde i de konfliktramte områder. Da Somalia Røde Halvmåne altid er til stede midt i konflikten står frivillige ofte langt fra hospitaler, og der er derfor brug for mere træning og udrustning af sundhedsfrivillige. Vi træner og styrker derfor et frivillignetværk, og dermed kan vi styrke og forbedre den hurtige og effektive hjælp til ofre for konflikter. <br/><br/><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=HLDqbY9RdQ8">Se video med vores delegat i Somalia</a>;48.379433|31.165579999999977|Ukraine|Røde Kors i Danmark har siden juni 2014 haft en delegat i Ukraine til at støtte op den psykosociale indsats, samt beredskabet i forhold til konflikten i den østlige del af landet. Vi samarbejder med Ukrainsk Røde Kors for at yde støtte til de internt fordrevne mennesker i Ukraine. Med over 500.000 internt fordrevne er det nødvendigt for Ukrainsk Røde Kors at opgradere sit beredskab og især den psykosociale kapacitet for at være i stand til at imødekomme de stigende behov. Røde Kors i Danmark hjælper til med opbygningen af kapaciteten ved hjælp til planlægning, mobilisering, organisering og træning af frivillige.;42.733883|25.485829999999964|Bulgarien|Røde Kors i Danmark samarbejder med Røde Kors selskaberne i Ungarn, Rumænien og Bulgarien, og vores indsats i disse lande fokuserer på sociale programmer med støtte fra Velux Fonden. Programmerne er målrettede og støtter udsatte børn og unge, samt deres familier. Vi støtter initiativer på udvalgte sociale herberg og opbygger kapaciteten af den frivillige indsats i landende ved at trække på erfaringer med frivilligt arbejde fra Danmark.;45.943161|24.966760000000022|Rumænien|Røde Kors i Danmark samarbejder med Røde Kors selskaberne i Ungarn, Rumænien og Bulgarien, og vores indsats i disse lande fokuserer på sociale programmer med støtte fra Velux Fonden. Programmerne er målrettede og støtter udsatte børn og unge, samt deres familier. Vi støtter initiativer på udvalgte sociale herberg og opbygger kapaciteten af den frivillige indsats i landende ved at trække på erfaringer med frivilligt arbejde fra Danmark.;47.162494|19.50330400000007|Ungarn|Røde Kors i Danmark samarbejder med Røde Kors selskaberne i Ungarn, Rumænien og Bulgarien, og vores indsats i disse lande fokuserer på sociale programmer med støtte fra Velux Fonden. Programmerne er målrettede og støtter udsatte børn og unge, samt deres familier. Vi støtter initiativer på udvalgte sociale herberg og opbygger kapaciteten af den frivillige indsats i landende ved at trække på erfaringer med frivilligt arbejde fra Danmark.;42.708678|19.37438999999995|Montenegro|Røde Kors i Danmark har siden 2003 støttet Røde Kors i Montenegro med hjælp til Roma-familier, der oplever marginalisering i samfundet. Vi yder støtter med sprogundervisning, integration af Roma-børnene i skolerne gennem lektiehjælp og mentorordninger, samt støtte til familierne i forsøget på at uddanne disse til at overkomme hverdagen og håndtere stigmatisering.;-13.254308|34.30152499999997|Malawi|Røde Kors i Danmark har været i partnerskab med Malawi Røde Kors siden 1988. I vores indsats har vi særligt fokus på mor-barn sundhed, hvor vi arbejder for at sikre en god graviditet og sikker fødsel, hvilket hænger tæt sammen med adgang til basale sundhedsydelser, rent drikkevand, rigtig ernæring samt forbedret sanitet. Derudover oplyser vi om seksuelle rettigheder, HIV/AIDS, hygiejne og giver børn vaccinationer gennem sundhedskampanger. Malawis befolkning har været hårdt ramt af HIV/AIDS, hvilket medfører et højt antal af forældreløse. Disse børn er ekstra udsatte og sårbare, og vores projekt, Barnelandet, er med til blandt andet at finansiere børnehaver og skolegang for disse børn, samt formidle plejefamilier og erstatningsbedsteforældre.;-19.015438|29.154856999999993|Zimbabwe|Røde Kors i Danmark har været i partnerskab med Zimbabwe Røde Kors siden slutningen af 1980’erne. Vores indsats i landet har særligt fokus på katastrofeforebyggelse og på at hjælpe lokalsamfund til at tilpasse sig klimaforandringerne. Dette gøres gennem en mobilisering og kapacitetsopbygning af frivillige for at styrke lokalsamfundets modstandskraft og evne til at forudse og forebygge katastrofer. Nogle katastrofer kan ikke forhindres, og vi oplyser og uddanner derfor lokalbefolkningen i, hvordan de håndterer katastrofen, når den rammer, ligesom vi hjælper med lokale beredskabsplaner og varslingssystemer. Derudover støtter vi Zimbabwe Røde Kors’ udvikling til at blive et stærkt Røde Kors med god ledelse, stærke lokalafdelinger og god frivillighedskultur.;-18.665695|35.52956199999994|Mozambique|Røde Kors i Danmark har været i partnerskab med Mozambique Røde Kors siden 1998. Mozambique oplever i høj grad konsekvenserne af klimaforandringerne, og hyppigheden af naturkatastrofer stiger i landet. I vores indsats fokuserer vi derfor på katastrofeforebyggelse og opbygning af lokalsamfundets modstandskraft. Dette gøres blandt andet ved at styrke lokalsamfundets evne til at forudse, forebygge og håndtere katastrofer, samt at udvikle varslingssystemer og etablere trænede beredskabsteams. Derudover hjælper vi med at oprette lagre af nødhjælp og livsreddende ressourcer til, når katastrofen rammer.;-18.766947|46.869106999999985|Madagaskar|Røde Kors i Danmark har været i partnerskab med Madagaskar Røde Kors siden 2015. Landet er et af verdens fattigste lande, og 92 % af befolkningen lever for under 2 dollar om dagen. Som en konsekvens af fattigdomen bliver børn ikke sendt i skolen, men derimod ud og tigge eller arbejde under slavelignende forhold langt fra hjemmet. Ligeledes er der en stigende tendens til at bruge sine børn til prostitution for at få mad på bordet. Vi arbejder i Madagaskar med at oplyse om og advokere for børns rettigheder, og vi har psykosociale aktiviteter for kvinder og børn, der har været udsat for overgreb, prostitution, omsorgssvigt eller vold. Ligeledes har vi indkomstskabende aktiviteter for at hjælpe familierne til at få et bedre eksistensgrundlag. Vi arbejder også for at forbedre sundheden i lokalsamfundet gennem hygiejneoplysning og information omkring korrekt ernæring.;14.497401|-14.452361999999994|Senegal|Røde Kors i Danmark har samarbejdet med Senegal Røde Kors siden 1998. Landet er ofte udsat for oversvømmelser, og vores indsats fokuserer derfor på at støtte Senegal Røde Kors med katastrofeforebyggelse og opbygning af lokalsamfundets modstandskraft overfor de massive vandmasser. Dette gøres blandt andet ved at støtte to af hovedstadens slumområder og styrke deres evne til at forudse, forebygge og håndtere oversvømmelserne, samt at udvikle varslingssystemer og etablere trænede beredskabsteams. Derudover uddeles der nødhjælpspakker, ligesom der oprettes vand og sanitets-komiteer til at vedligeholde og sikre adgangen til rent drikkevand.;31.952162|35.233154|Palæstina|Røde Kors har haft et langvarigt partnerskab med Palæstinensisk Røde Halvmåne hvor der ydes nødhjælp og psykosocial støtte til palæstinensere som er direkte berørt af krig. Det palæstinensiske samfund har været ramt af væbnet konflikt siden 1948 og Røde Kors i Danmark støtter inden for områderne ungdom, frivillighed og katastrofeberedskab på Vestbredden, i Gaza og Østjerusalem. Derudover, yder vi og Palæstinensisk Røde Halvmåne sundhedsydelser til palæstinensiske diaspora i Libanon og Syrien.
Danmarkskort hentesgoogle kort hentes

Krigens regler
Danmark Socialt Arbejde

Krigensregler
Røde Kors er oprindeligt sat i verden for at mindske lidelse under krig. Der findes regler for krig, og en af Røde Kors’ opgaver er at sikre, at reglerne følges – og at hjælpe ofrene.

Se mere om Krigens regler

Når katastrofen rammer

Katastrofer
Hurtig, effektiv og storstilet hjælp efter katastrofer er nok det, Røde Kors er bedst kendt for. Vi står klar med nødhjælp, logistik og specialteams - og vi hjælper også, når det første akutte nødhjælpsarbejde er slut.

Se mere om Når katastrofen rammer
Flygtninge mister ofte kontakten til deres familier, enten som følge af de krige og katastrofer, de flygter fra eller under kaotiske omstændigheder i forbindelse med flugten. Derfor er eftersøgning en af kerneopgaverne i Røde Kors.

Udvikling skaber vækst
Danmark Foerstehjaelp

Udvikling
De vigtigste ting i vores internationale udviklingsarbejde er sundhed og katastrofeforebyggelse.

Se mere om Udvikling skaber vækst