Socialt arbejde

Vi gør en forskel for mennesker i Danmark. Flere end 10.000 frivillige i vores 208 lokale Røde Kors-afdelinger afhjælper social nød og gør en medmenneskelig forskel med udgangspunkt i lokale behov og det enkelte menneskes livssituation.Danmark Socialt Arbejde

Læs om alle vore sociale aktiviteter:

Støtte til voldsudsatte kvinder og børn

Qnet er netværk og støtte for kvinder og børn, der har været udsat for vold i familien. Røde Kors tilbyder en-til-en støtte og fællesarrangementer.

Se mere om: Støtte til voldsudsatte kvinder og børn 

Ferielejr for børn og voksne

Røde Kors' ferielejre er et tilbud til børn og voksne, som ikke ellers har mulighed for at få en ferieoplevelse sammen.

Se mere om: Ferielejr for børn og voksne 

Støtte til indsatte og løsladte

Røde Kors har i over 30 år tilbudt indsatte i landets fængsler og arrester besøg. I 2015 har vi udbygget vores fængselsbesøgstjeneste med projektet Primus Motor, der er en mentorordning for løsladte.

Se mere om: Støtte til indsatte og løsladte 

Psykologisk krisehjælp til virksomheder

Røde Kors tilbyder psykologisk krisehjælp til virksomheders medarbejdere, kunder, forsikringstagere og lign. Aftaler kan skræddersys efter behov.

Se mere om: Psykologisk krisehjælp til virksomheder 

Støtte til børn og unge

Når vi taler om sårbare grupper, er der især én gruppe, der er særligt udsat. Det er børnene! Røde Kors tilbyder støtte til børn og unge, der har det svært i hverdagen.

Se mere om: Støtte til børn og unge 

Støtte til flygtninge og indvandrere

Flere flygtninge og indvandrere har brug for støtte, når de kommer til Danmark. Røde Kors hjælper til med lektiehjælp, cykeltræning og meget andet.

Se mere om: Støtte til flygtninge og indvandrere 

Netværk for familier

Flere og flere familier har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Røde Kors støtter familierne til at få en bedre hverdag.

Se mere om: Netværk for familier 

Omsorg for ensomme

Ingen skal føle sig uønsket alene. Alt for mange mennesker føler sig ikke som en del af samfundet. Føler man sig ensom, kan det let føre til social isolation.

Se mere om: Omsorg for ensomme