Til læreren

Undervisningsmaterialet om De Hvide Busser er et digitalt materiale udgivet foråret 2020.

Materialet er målrettet 7.- 9. klasse i fagene

  • Dansk 
  • Historie 
  • Samfundsfag 

Download vores lærervejledning

Lærervejledningen består af en række udførlige forslag og beskrivelser af forskellige aktiviteter, som eleverne kan beskæftige sig med i forbindelse med arbejdet med websitet samt kopiark til brug ved de forskellige aktiviteter. Nogle lægger op til gruppearbejde i større og mindre grupper og plenumdis-kussioner. Andre til fysiske udfoldelser.

   Download lærervejledning (pdf)   

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

dehvidebusser.dk er støttet af Sportgoodsfonden