Tre arbejdspladser nomineret til Røde Kors Førstehjælpsprisen 2019

BDP-GVIDI, Dagtilbud Skanderborg By og Nationalpark Thy er alle nomineret til Førstehjælpsprisen 2019, som Røde Kors og Aleris-Hamlet uddeler for syvende gang.

Kan du træde til, hvis din kollega falder om med hjertestop? Det kan medarbejderne i de virksomheder, der er nomineret til Førstehjælpsprisen 2019, som Røde Kors og privathospitalet Aleris-Hamlet uddeler.

De nominerede er incoming-bureauet BDP og deres guide-bureau, GVIDI, Dagtilbud Skanderborg By og Nationalpark Thy. De slår alle et slag for førstehjælp og tilbyder kurser til deres ansatte og frivillige. Det skaber en tryghed for de ansatte og de turister, gæster og børnehavebørn, som de har kontakt med.

Det er syvende gang, Røde Kors uddeler Førstehjælpsprisen til en virksomhed, som har gjort sig bemærket for sit arbejde med førstehjælp. Vinderen bliver kåret den 4. april.

 

Dagtilbud Skanderborg By

Dagtilbud Skanderborg By består af syv institutioner og 92 pædagoger, som alle sammen har et opdateret førstehjælpsbevis. Derfor er de nomineret til Førstehjælpsprisen 2019, som Røde Kors og Aleris-Hamlet uddeler.

Der er 392 børn på tværs af dagtilbuddets institutioner, og derfor er det vigtigt, at pædagogerne kan førstehjælp. Man ved aldrig, hvornår ulykken sker.

Thumbnail
Foto: Røde Kors

”Det er hverdagsulykker, der finder steder i vores daginstitutioner. Ingen får amputeret arme og ben her. Men i hverdagsulykkerne yder vi også førstehjælp,” siger Allan Thorning Madsen, Arbejdsmiljørepræsentant i Dagtilbud Skanderborg By.

Der står ikke nedskrevet i dagtilbuddets personalepolitik, at de ansatte skal kunne førstehjælp. Det er der ikke behov for. Pædagogerne prioriterer førstehjælp højt og tager glædeligt imod de kurser, som Dagtilbud Skanderborg By udbyder.

BDP / GVIDI

Når turisterne går Københavns gader tynde i hælene på en guide fra GVIDI, er der ofte et større fokus på at få taget de gode billeder, end på hvor de træder. Det kan lede til nogle uheldige styrt, hvor førstehjælpskurset kommer guiden til gode.

Hos incoming-bureauet BDP og deres afdeling for guider kaldet GVIDI er det derfor obligatorisk, at alle skal kunne førstehjælp. Det er med til at skabe tryghed, både for de gæster, som bureauet er i kontakt med, men også for guiderne selv.

førstehjælpsprisen 2019
Guiderne fra GVIDI tager turister i København rundt i byen. Foto: Zevegraf IVS

”Gæsten skal kunne føle sig tryg i vores guiders hænder. Derfor får de et førstehjælpskursus som burde være obligatorisk i branchen. Det vil vi gerne gå i front for,” siger Sofia Louise Larsen, der er projektassistent i BDP og koordinerer førstehjælpskurser for guiderne.

Det er et krav, at førstehjælpsbeviset er opdateret, hvis man skal være ansat i BDP eller tilknyttet som guide i GVIDI. Derfor tilbyder bureauet jævnligt genopfriskningskursus til de 14 fastansatte og 108 freelance-guider.

Med deres store fokus på sikkerhed i en branche, hvor man har daglig kontakt med sine gæster, er det enormt vigtigt at vide, hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude. Derfor er de nomineret til Førstehjælpsprisen 2019, som Røde Kors og Aleris-Hamlet uddeler.

Nationalpark Thy

Nationalpark Thy dækker over 244 kvadratkilometer og har flere tusinde besøgende hvert år. De besøgende tager nationalparkens frivillige sig af, og når de slår sig, er det også de frivillige, der kommer dem til undsætning. Det er nemlig obligatorisk, at man skal kunne førstehjælp som ansat eller frivillig i Nationalpark Thy, og derfor er de nomineret til Førstehjælpsprisen 2019. 

førstehjælpsprisen 2019
Der er flere tusinde gæster i Nationalpark Thy hvert år, som går på opdagelser i klitterne. Foto: Mette Johnsen

”Man kan komme ud for meget som frivillig, hvor førstehjælpskurset bliver nyttigt. Gæsterne kan snuble over en gren, blive bidt af en hugorm eller skære sig på et stykke glas på stranden,” siger Lene Holst, som er frivillig i Nationalpark Thy.

Nationalparken har i alt ni fastansatte, som får genopfrisket sit førstehjælpsbevis i år, og mere end 100 frivillige, hvoraf halvdelen har et opdateret førstehjælpsbevis. De har også to hjertestartere og planlægger at få to mere, som alle kommer både de frivillige og lokalsamfundet til gode.

 

Røde Kors: Alle skal kunne førstehjælp

Der er mange bakker og et rigt dyreliv i Nationalpark Thy. Det er vigtigt, at de frivillige kan træde til med førstehjælp, hvis en gæst kommer til skade. Det giver også de frivillige en enorm tryghed at kunne førstehjælp.

Det er Røde Kors’ ambition, at alle danskere skal kunne førstehjælp og skal holde det vedlige. Lige nu har kun hver tredje dansker et opdateret førstehjælpskursus, og hver femte dansker har aldrig taget et kursus. Det viser en helt ny, repræsentativ undersøgelse, som analysevirksomheden Voxmeter har udført for Røde Kors.

For at sætte fokus på vigtigheden af førstehjælp kårer Røde Kors hvert år en arbejdsplads, der har gjort noget særligt for at uddanne medarbejderne i førstehjælp.