Velkommen til Røde Kors Glostrup. Her på vores hjemmeside kan du skabe dig et overblik over afdelingens aktiviteter, komme i kontakt med den lokale bestyrelse eller se hvor du kan finde en genbrugsbutik og tøjcontainer nær dig.

Formand

Henning Richard Jensen

E-mail

formand.glostrup@rodekors.dk

Mobile

24486995

Næstformand

Jette Matzen

E-mail

jettematzen48@gmail.com

Mobile

43420119

Kasserer

Bent Filstrup

E-mail

bent_filstrup@mail.tele.dk

Mobile

53802148

Sekretær

Susanne Nordbjerg Bach

E-mail

susannenordbjergbach@gmail.com

Mobile

24822354

Bestyrelsesmedlem

Michael Brown Pedersen

E-mail

glostrup.rek.samarit@rodekors.dk

Mobile

31624078

Bestyrelsesmedlem

Sonja Annfeldt

E-mail

sbannfeldt@gmail.com

Mobile

23485429

Bestyrelsesmedlem

Gerda Mosgaard

E-mail

wgmo@webspeed.dk

Telefon

43457506

Mobile

24894800