Vil du i kontakt med en fra bestyrelsen i Røde Kors Aabenraa, så finder du kontaktinformationen her.

Formand

Gitte Jarlnæs

E-mail

gitte.jarlnaes@rodekors.dk

Mobile

21752611

Næstformand

Susanne Skellgaard

E-mail

susske@rodekors.dk

Mobile

61674023

Kasserer

Bente Krøyer Pedersen

E-mail

hallinggade25@mail.tele.dk

Mobile

29267572

Suppleant

Thyra Korsgaard

E-mail

thyrakorsgaard@gmail.com

Mobile

26192661

Suppleant

Birthe Møller

E-mail

toendervej40krusaa@mail.dk

Telefon

22510485

Bestyrelsesmedlem

Jan Edemann-Nielsen

E-mail

janede@rodekors.dk

Mobile

24436153

Bestyrelsesmedlem

Povl Callesen

E-mail

callesenpovl@gmail.com

Mobile

30749190

Bestyrelsesmedlem

Sonja Drews

E-mail

sonjadrews@get2net.dk

Mobile

23492868

Bestyrelsesmedlem

Pia Hyrzkov Hedegaard

E-mail

hyrzkov@mail.tele.dk

Mobile

51181832