Sponsorer og donationer

Klinikken er 100 procent privatfinansieret, og er derfor fuldstændig afhængig af donationer og sponsorater.

Om Sundhedsklinikken sponsorer og donationer

Oak Foundation Denmark har siden klinikkens start i 2011 støttet klinikkens arbejde betydeligt. Klinikken støttes i dag af Oak Foundation Denmark og Røde Kors-afdelinger i hele Danmark. Derudover har flere virksomheder givet donationer i form af inventar og udstyr.

Økonomiske donationer bruges til medicin, medicinsk materiale og udstyr, som kommer patienterne direkte til gavn. Desuden er der udgifter til hele den daglige drift så som leje af lokale, rengøring, journalsystemer og telefoni.

Vi vil gerne takke alle vores sponsorer for støtten. Alle donationer gør en stor forskel for patienterne, og i klinikken kan vi både se og høre, hvor taknemmelige patienterne er for den hjælp, de får.

Ønsker din virksomhed, eller ønsker du som privatperson, at støtte Sundhedsklinikken, er du velkommen til at kontakte os på sundhedsklinikken@rodekors.dk

Sådan kan du støtte sundhedsklinikken

Sundhedsklinikken er 100 procent privatfinansieret. Vil du give et bidrag?

 

Bank 
4183-7803893

SMS 
Send SUNDHEDSKLINIK til 1290
og støt med 150 kr.