Vi hjælper 120.000 mennesker i Sydsudan før og efter katastrofen rammer

I samarbejde med EU hjælper Røde Kors lokalsamfund i Sydsudan med at forberede sig på katastrofen samtidig med, at vi står klar med støtte når den indtræffer.

kontainer_image

Den humanitære situation i Sydsudan er alvorlig. Over 9 millioner mennesker har akut behov for humanitær hjælp, hvilket skyldes at landet er præget af interne konflikter og fordrivelse, tilbagevendende oversvømmelser og tørke, udbrud af epidemier, fødevareusikkerhed, fejlernæring samt social ulighed og eksklusion.
Derfor arbejder Røde Kors, med støtte fra EU, på både at forberede lokalsamfund på de jævnligt tilbagevendende naturkatastrofer og epidemier samt yde støtte til at dække basale behov, når katastrofen rammer. 

Katastrofeforberedelse
Røde Kors arbejder tæt sammen med lokalsamfund i regionerne Northern Bahr el Ghazal og Jonglei omkring at opbygge deres modstandsdygtighed overfor naturkatastrofer. Vi udvikler handleplaner, så lokalsamfundene ved, hvordan de skal agere før og under fx en oversvømmelse for at sikre deres overlevelse, og at deres hus og afgrøder tager mindst muligt skade. Handleplanerne aktiveres via de såkaldte ”Early Warning Systems”, der alarmerer lokalsamfundene før katastrofen indtræffer, hvilket giver dem tid til at tage de nødvendige livsreddende forholdsregler. Via projektet oprettes der også lokale katastrofeberedskabshold, der går i spidsen under naturkatastrofer; de alarmerer lokalsamfundet, evakuerer ældre og sårbare personer og giver livsreddende førstehjælp, hvor det er nødvendigt.

Reduktion af spredningen af smitsomme sygdomme
Smitsomme sygdomme er desværre udbredte i Sydsudan, og risikoen for epidemier forværres i kølvandet på oversvømmelser. Derfor informerer frivillige hos Sydsudan Røde Kors lokalsamfundene om sundheds- og hygiejnefremmende adfærd, der kan forebygge vandbårne smitsomme sygdomme. Røde Kors fremmer også hygiejnen i lokalsamfundene ved at reparere ødelagte vandfaciliteter såsom latriner og håndvaske og træne lokale vandkommittér i at vedligeholde disse faciliteter.

Når katastrofen rammer
Når katastrofen rammer ender mange familier i en situation, hvor de må forlade deres hjem og ikke er i stand til at dække deres egne basale behov, og her står Røde Kors klar med assistance. Via uddeling af penge dækker Røde Kors de basale behov som mad hos 2000 familier, der har mistet alt. Røde Kors uddeler derudover hjælpemidler som køkkenredskaber, myggenet, liggeunderlag og hygiejnepakker til kvinder til 1200 familier, der er blevet fordrevet fra deres hjem, samt vandrensningspakker, der gør familierne i stand til at rense og drikke ellers urent vand.