Psykosocialt støtte- og beskyttelsesprojekt gennemført af Dansk Røde Kors og Sudans Røde Halvmåne med EU's humanitære bistand.

Humanitær indsats for at øge trivsel, værdighed og beskyttelse for sydsudanske flygtninge i White Nile State

I samarbejde med EU hjælper vi 30.000 sudanesiske flygtninge, der kommer igennem og bor i White Nile State, Sudan. Projektet gennemføres i fem lejre og to indrejsepunkter i staten. Lejrene hedder Al Redis 1, Al Redis 2, Um Sangour, Khor Alwaral, Jouri og værtssamfund. Indgangspunkterne er Joda og Mquiens.

Projektet handler primært om at yde psykosocial støtte, ikke-fødevareartikler, psykologisk førstehjælp og relevant information, alt sammen med det formål at forbedre beskyttelseskapaciteten i de specifikke områder og i White Nile State generelt.

 

Vi arbejder for at beskytte sydsudanske flygtninge

Projektets formål er at reducere beskyttelsesrisici, øge beskyttelseskapaciteten og øge trivsel og værdighed for sydsudanske flygtninge i White Nile State i tæt samarbejde med nøglebeskyttelsesaktører og myndigheder. Dette opnås gennem to resultater:

  1. Flygtninge og værtssamfund har kvalitets psykosociale støtteaktiviteter, der er relevante for deres situation (fx psykologisk uddannelse, psykologisk førstehjælp, fritidsaktiviteter, forebyggelse af seksuel og kønsbaseret vold og voldelig praksis generelt) og baggrund (dvs. skræddersyet til alder, køn, situation). 
  2. Projektpersonale fra Sudanesisk Røde Halvmåne og frivillige, lokalsamfund, relevante myndigheder og andre interessenter er blevet bemyndiget og effektivt involveret i at forbedre flygtninges og værtssamfundets velbefindende og værdighed. Integrering af beskyttelse i forskellige sektorer af flygtningespørgsmålet søges såvel som integreret PSS og beskyttelsesaktiviteter.

 

Beskyttelse af unge gennem fodboldkampe

Projektet søger at engagere så mange unge som muligt. Derfor har vi etableret aktiviteter som fodbold- og volleyboldturneringer, og efter hvert spil sætter holdene sig og diskuterer beskyttelsesproblemer, der påvirker dem, med det formål at finde løsninger, som de unge selv kan bruge. På den måde forventer vi at forbedre ungdoms psykiske sundhed og hjælpe dem med at skabe selvstændige løsninger på de daglige beskyttelsesproblemer, der er hyppige i lejrene.

Dette vil også ændre opfattelsen af, at unge er kilden til vold og i stedet viser, at de kan være kilde til fred og sammenhæng i flygtninge- og værtssamfundene.

 

 

kontainer_image

Et lyst øjeblik af de lykkelige piger fra Alredis 2-lejren efter et volley-spil. Foto taget af projektdelegeret, Basilio.