Vi har ydet humanitær hjælp i Syrien i otte år

I samarbejde med ECHO har vi ydet basal nødhjælp til syrere siden 2012. I 2019 betød det blandt andet at over 180.000 personer fik adgang til essentielle sundhedsydelser, at næsten 32.000 personer fik adgang til ambulancekørsel og at 8.600 personer modtog psykosocial støtte.

Formålet med vores indsats i Syrien

På grund af konflikten i Syrien, der er på sit tiende år, har millioner af mennesker brug for hjælp. Siden konfliktens start i 2011 er flere end 400.000 mennesker døde og FN estimerede i 2019 at 11,7 millioner mennesker havde brug for humanitær støtte eller akut humanitær hjælp. Samtidig er de basale sundhedsbehov stigende i et land, hvor sundhedsvæsenet allerede inden corona-krisen var mere eller mindre brudt sammen.

Derfor er det overordnede formål med programmet at yde nødhjælp og sundhedsydelser til den syriske befolkning, der er hårdest ramt af konflikten.

Programmet implementeres i samarbejde med Syrisk Arabisk Røde Halvmåne. Et sekundært formål for vores indsats er derfor at styrke deres operationelle og logistiske kapacitet.

Det gør vi i Syrien

Siden 2012 har vi nået millioner af mennesker. Vi har uddelt basale forsyninger såsom hygiejnepakker, babykits til familier med små børn, medicin, samt termotæpper og madrasser der kunne hjælpe de udsatte igennem de hårde vintre. Vi har oprettet Health Emergency Points hvor internt fordrevne syrere kan få adgang til sundhedsydelser, som de på grund af krigen er blevet afskåret fra. Vi har trænet frivillige i førstehjælp og sørget for at lokalbefolkningen har fået undervisning i at undgå landminer. Og vi har ydet psykologisk førstehjælp og psykosocial støtte på vores sundhedsklinikker.

Vi arbejder desuden med at øge den operationelle og logistiske ydeevne i Syrisk Arabisk Røde Halvmåne, blandt andet i form af træning og uddannelse af personale. Her er vi også med til at dække driftsomkostninger til lagerfaciliteter og udstyr. Alt dette er med til, at Syrisk Arabisk Røde Halvmåne hurtigt og effektivt kan fordele den nødvendige hjælp til indsatsområderne.

I starten af 2019 så det ud til at situationen i Syrien var ved at blive mere stabil, og at vi som humanitær organisation derfor snart ville kunne begynde at fokusere mindre på humanitær krisehjælp og mere på genopretningsarbejde. Desværre fortsatte konflikten ind i 2020, og med covid-19 er endnu en dimension blevet tilføjet til en i forvejen katastrofal humanitær situation. Derfor fokuserer vi fortsat på at tilbyde sundhedsydelser og psykosocial støtte til de mest udsatte. 

Vores samarbejdspartnere på projektet

Programmet bliver støttet af ECHO, som Dansk Røde Kors har haft årlige samarbejdsaftaler med siden 2012. Aftalen blev senest forlænget tidligt i 2020, hvilket betyder at vi kan være til stede i Syrien mindst indtil 2021. 

I den kommende fase bestræber vi os på at yderligere 170.000 mennesker får forbedret adgang til sundhedsydelser, ambulanceservice, psykosocial støtte og psykologisk førstehjælp. Og vi vil fortsat træne frivillige, samt yde logistisk støtte til de lagre som fordeler nødhjælpen.

ECHO

Europakommissionens departement for humanitær bistand og civil beskyttelse.

Besøg ECHO´s hjemmeside

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.