Vi hjælper mere end 1 million mennesker i Nepal

I samarbejde med EU hjælper Røde Kors over 1 million mennesker i Nepal før og efter katastrofen rammer. Det drejer sig om katastrofehåndtering og sundhedsadgang og -behandling.

Nepal ECHO

Nepal er et af de lande i verden med størst risiko for at blive ramt af naturkatastrofer. Med sin placering i Himalaya-bjergene, er Nepal særligt udsat i forhold til alt fra jordskælv og oversvømmelser til voldsomt stormvejr og laviner.

I samarbejde med EU har vi siden 2017 arbejdet i Nepal på to projekter, hvor det ene fokuserer på at forbedre katastrofeberedskabet, og det andet på at styrke sundhedstilbuddene i særligt udsatte områder i Nepal.

Hurtig og effektiv katastrofehåndtering

I 2015 blev Nepal ramt af et jordskælv, der målte 7,8 på Richterskalaen. Efterfølgende fulgte over 30 efterskælv, der tilsammen forårsagede omfattende ødelæggelser, og kostede mere end 8000 mennesker livet. På trods af en stor indsats fra Røde Kors, blotlagde katastrofen, at der er behov for at være bedre forberedt inden næste katastrofe rammer landet.

Med sin placering i Himalaya-bjergene er Nepal særlig udsat for naturkatastrofer som f.eks. jordskælv og oversvømmelser. Midlerne fra EU vil bidrage til at styrke kapaciteten hos Nepalesisk Røde Kors til at foretage behovsvurderinger samt uddele nødhjælp i koordination med andre humanitære aktører.

Røde Kors i Danmark assisterer Nepalesisk Røde Kors, blandt andet gennem etableringen af uddannede nødhjælpshold. 25 ansatte hos Nepalesisk Røde Kors vil blive undervist i katastrofe-håndtering og vil fungere som en specialiseret enhed, der kan rykke ud med kort varsel i tilfælde af en katastrofe og sikre hurtig og effektiv hjælp til de berørte mennesker.

Reduktion af spredningen af sygdomme

I et andet projekt samarbejder Røde Kors med WHO (Verdenssundhedsorganisationen) og HI (Handikap International) om at styrke sundhedsvæsenet i fjerne og særligt udsatte egne af landet, således at risikoen for fremtidige epidemier mindskes.

Hospitalsvæsenet i Nepal er under stort pres. Det er svært for befolkningen på landet at komme sikkert til og fra hospitaler og sundhedsklinikker, og på hospitalerne er der mangel på blandt andet beredskabsplaner i tilfælde af naturkatastrofer og sygdomsudbrud.

Med midler fra EU vil Røde Kors hjælpe med at udarbejde beredskabsplaner, og styrke den behandling, den syge eller tilskadekomne modtager, inden han eller hun når frem til en sundhedsklinik. Røde Kors arbejder blandt andet med at forbedre ambulancetransporten til sundhedsklinikkerne, hvilket ofte er en udfordring under monsun-sæsonen, samt uddanner frivillige i sundhed og førstehjælp.

ECHO

Europakommissionens departement for humanitær bistand og civil beskyttelse.

Besøg ECHO´s hjemmeside

ECHO logo

STØT NU