Røde Kors arbejder med at forebygge naturkatastrofer i Yangon i Myanmar

Myanmar er blandt de mest udsatte lande i Sydøstasien, når det kommer til risikoen for at blive ramt af naturkatastrofer som for eksempel jordskælv, oversvømmelser og tyfoner. Naturkatastroferne har store humanitære konsekvenser for befolkningen i Myanmar og har blandt andet medført, at en stor gruppe mennesker er migreret fra landdistrikterne til hovedstaden Yangon.P -BGD1809_small _Artboard _brug

Sårbarhed over naturkatastrofer

Myanmar er blandt de mest udsatte lande i Sydøstasien, når det kommer til risikoen for at blive ramt af naturkatastrofer som for eksempel jordskælv, oversvømmelser og tyfoner. Naturkatastroferne har store humanitære konsekvenser for befolkningen i Myanmar og har blandt andet medført, at en stor gruppe mennesker er migreret fra landdistrikterne til hovedstaden Yangon.

Derfor arbejder Røde Kors for at styrke katastrofeberedskabet i et af Yangons tættest befolkede byområder, hvor risikoen for naturkatastrofer er særlig stor.

Modstandsdygtighed og katastrofeforebyggelse

Målet med projektet er at styrke modstandsdygtigheden og katastrofeberedskabet i bysamfund og hos de institutioner, der arbejder med katastrofehåndtering i Yangon.

Projektet vil blandt andet fokusere på at øge de nationale beredskabsorganisationers viden om tilpasning til klimaforandringer og katastrofeforebyggelse i byområder. Vi vil også arbejde med at styrke Myanmar Røde Kors, så organisationen i fremtiden er bedre rustet til at hjælpe befolkningen, når naturkatastroferne rammer.

Derudover vil vi gennem oplysningskampagner informere befolkningen om klimaforandringernes konsekvenser og hvordan man som borger selv kan bidrage til katastrofeforebyggelse.

Projektet løber fra juli 2017 til november 2018 og gennemføres med støtte fra EU.