Røde Kors styrker katastrofeberedskabet i Yangon i Myanmar

I et samarbejde med EU har Røde Kors siden august 2017 arbejdet med at forbygge naturkatastrofer i Myanmar. Projektet betyder, at beboerne i en af de mest katastrofe udsatte bydele i Yangon fremover vil få bedre hjælp, når landet rammes af en naturkatastrofe.


Sårbarhed over naturkatastrofer

Myanmar er blandt de mest udsatte lande i Sydøstasien, når det kommer til risikoen for at blive ramt af naturkatastrofer som for eksempel jordskælv, oversvømmelser og tyfoner. Naturkatastroferne har store humanitære konsekvenser for befolkningen i Myanmar og har blandt andet medført, at en stor gruppe mennesker er migreret fra landdistrikterne til hovedstaden Yangon.

Derfor arbejder Røde Kors for at styrke katastrofeberedskabet i et af Yangons tættest befolkede byområder, hvor risikoen for naturkatastrofer er særlig stor.

Modstandsdygtighed og katastrofeforebyggelse

Målet med projektet er at styrke modstandsdygtigheden og katastrofeberedskabet i bysamfund og hos de institutioner, der arbejder med katastrofehåndtering i Yangon.

Projektet vil blandt andet fokusere på at øge de nationale beredskabsorganisationers viden om tilpasning til klimaforandringer og katastrofeforebyggelse i byområder. Vi vil også arbejde med at styrke Myanmar Røde Kors, så organisationen i fremtiden er bedre rustet til at hjælpe befolkningen, når naturkatastroferne rammer.

Derudover vil vi gennem oplysningskampagner informere befolkningen om klimaforandringernes konsekvenser og hvordan man som borger selv kan bidrage til katastrofeforebyggelse.

Projektet løber fra juli 2017 til november 2018 og gennemføres med støtte fra EU.

ECHO

Europakommissionens departement for humanitær bistand og civil beskyttelse  

Besøg ECHO´s hjemmeside

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.