Røde Kors hjælper 241.000 mennesker i Malawi

I et samarbejde med EU har Røde Kors siden august 2017 arbejdet med at styrke myndighedernes og lokalsamfundenes katastrofeberedskab i Malawi. Projektet betyder, 241.265 indbyggere i Malawi fremfor vil få bedre hjælp, når en af de hyppige naturkatastrofer rammer landet.

 

I Malawi er naturkatastrofer en del af hverdagen

Malawi er et land, der ofte må kæmpe med voldsomme naturkatastrofer som for eksempel oversvømmelser, storme og tørke. Mellem 2015 og 2016 blev hele 7,1 millioner af landets indbyggere ramt af en naturkatastrofe. Katastroferne er med til at ødelægge huse, afgrøder og infrastruktur og har på den måde store konsekvenser for befolkningen i Malawi.

Et styrket beredskab

Konsekvenserne af naturkatastroferne er især ødelæggende, fordi Malawis katastroferedskab ikke fungerer optimalt. Problemet er blandt andet, at der mangler koordination mellem dem, der arbejder med katastrofehåndtering.

Derfor vil projektet styrke myndighedernes og lokalsamfundenes evne til at håndtere naturkatastroferne. Gennem brug af nye teknologier og ’big data’ vil vi etablere et advarselssystem, der fortæller, når der er en katastrofe på vej. På den måde vil det være muligt for myndighederne og befolkningen at forberede sig på katastrofen, inden den rammer. Derudover vil vi uddanne og etablere lokale katastrofeteams, som - i tæt koordination med regeringen - står klar til at rykke ud, senest 48 timer efter at katastrofen har ramt.

Projektet løber fra august 2017 til udgangen af 2018 og gennemføres med støtte fra EU.

Thumbnail

ECHO

Europakommissionens departement for humanitær bistand og civil beskyttelse.

Besøg ECHO´s hjemmeside

ECHO logo