Vi forebygger, kontrollerer og begrænser COVID-19 i Malawi

Gennem vores COVID19-projekt i Malawi har vi sørget for at indkøbe værnemidler såsom hygiejnemasker, telte til evakuering, håndsprit, sæbe, handsker og forklæder til sundhedspersonale og simple håndvaskstationer.

Malawi girl handwash ECHO

En del af værnemidlerne er uddelt til sundhedspersonale og den generelle befolkning, såsom til skoler og markedspladser. Derudover har Røde Kors med støtte fra ECHO sørget for et nødlager med hygiejneartikler og beskyttelsesudstyr som mundbind, håndsprit og sæbe. Det har Malawis sundhedsmyndigheder, Røde Kors i Malawi og andre humanitære organisationer adgang til for løbende at kunne håndtere COVID19-epidemien.

Vi har et stort fokus på at hjælpe myndighederne med at sprede gode råd, som vi også gør i Danmark, med at holde afstand, bære maske, vaske hænder og se mindre grupper end normalt. I dette projekt producerer og deler Røde Kors i Malawi kommunikationsmaterialer i mange former til og af frivillige i landets mange distrikter for at modvirke misinformation i pandemiens fortsatte kritiske faser.

Kapacitetsopbygning, videndeling og praktisk hjælp
Sammen med Røde Kors i Malawi har vi mobiliseret 320 frivillige til det vigtige oplysnings- og forebyggelsesarbejde omkring COVID19 i landet. De frivillige går fra dør til dør, fra markedspladser til skoler og grænseovergange, og hjælper med den afgørende informationskampagne.

Der er udpeget mere end 50 strategiske hotspotområder som grænseovergange, markeder, kirker, store forretninger, institutioner og barer, hvor der er behov for hyppig håndvask med sæbe og passende adfærd. Her forsyner Røde Kors de lokale med sæbe og hjælper med at opsætte praktiske muligheder for håndvask og afstand.

Rygteopsporing og videndeling er det vigtige fundament
Der er stor mangel på værnemidler i Malawi – både blandt den almindelige befolkning, men måske værre blandt det sundhedspersonale, som skal stå i frontlinjen og behandle de syge. Der er ringe testkapacitet og et enormt mørketal, da man derfor ikke kender det nærmere omfang af COVID19. 

Sundhedsmyndighederne i Malawi er presset i knæ i forhold til de behandlinger, som de kan tilbyde dem, som bliver syge. Forebyggelse er derfor enormt vigtigt, da en stor spredning ville være en katastrofe for et i forvejen svækket sundhedssystem. 

Malawi har som resten af verden været stærkt påvirket af de mange rygter, der florerer om pandemien og ikke mindst vaccinen. For at sikre, at den information, de frivillige spreder, er relevant og adresserer de største misforståelser, indsamler Røde Kors i Malawis frivillige dagligt information om de mest hyppige rygter og tilpasser løbende deres beskeder.  

ECHO

Europakommissionens departement for humanitær bistand og civil beskyttelse.

Besøg ECHO´s hjemmeside

ECHO logo