Vi hjælper det lokale beredskab i Georgien og Armenien

Røde Kors i Danmark hjælper det lokale beredskab i Georgien og Armenien til at være klar til naturkatastrofer med støtte fra EU.

I Georgien og Armenien har befolkningen en risiko på 80 % for at opleve naturkatastrofer, oversvømmelser og tørker. Naturkatastroferne har især store konsekvenser for den sårbare del af befolkningen, som udgør cirka 37 %.

De to lande har begrænset kapacitet til at håndtere naturkatastroferne. De er sjældent forberedte, og det forværrer konsekvenserne. Det laver Røde Kors om på.

Eu projekt1
Eu projekt2

Stærke lokale organisationer

I tæt samarbejde med armensk og georgisk Røde Kors støtter Røde Kors i Danmark med projektet Ready2Respond den lokale kapacitet til at håndtere katastroferne, så de lokale selskaber og de nationale beredskabsmyndigheder er godt klædt på.

Det sker gennem praktiske øvelser og udvikling af beredskabsplaner, så organisering og koordinering bliver forbedret mellem de forskellige aktører, som lokalsamfundet og det civile beredskab.

Gennem projektet bliver Røde Kors’ ansatte og frivillige også trænet i psykosocial støtte til katastroferamte borgere, så traumer som følge af naturkatastroferne kan blive håndteret.

Projektperioden for det seneste projekt, Ready2Respond, er to år, og er en realitet med støtte fra ECHO.

ECHO

Europakommissionens departement for humanitær bistand og civil beskyttelse.

Besøg ECHO´s hjemmeside

ECHO logo

Projekter i Kaukasus siden 2010

Siden 2010 har Røde Kors i Danmark hjulpet befolkningen i det sydlige Kaukasus med katastrofeforebyggelse med en række projekter støttet af ECHO. I det bjergrige område er risikoen for naturkatastrofer stor. Området er udsat for jordskælv, jordskred, oversvømmelser, mudderskred og haglstorme.

Befolkningens sårbarhed overfor naturkatastrofer er gennem tiden forværret af manglen på et tilstrækkeligt katastrofeberedskab.

Programmet gennemføres med støtte fra EU og i samarbejde med Det internationale Røde Kors-forbund og islandsk og østrigsk Røde Kors.