Vi hjælper mere end 16.000 mennesker i Yemen

I den yemenitiske Amran-region sikrer vi befolkningen adgang til basal sanitet og hygiejne på en måde, hvor sårbare grupper også kan være med og få nytte af det.

Vi sikrer den sårbare befolkning i den yemenitiske Amran-region adgang til basal sanitet, så de f.eks. har mulighed for at vaske hænder. Det lyder måske banalt, men hygiejne redder liv. Vores nuværende projekt i Yemen, InWAPPS, henvender sig til mere end 16.000 mennesker. 

Igennem projektet sikrer vi i samarbejde med Yemens Røde Halvmåne lige adgang til vand og hygiejne, så sårbare grupper også kan være med. Håndvaske og andre sanitære indretninger skal opstilles i lokalsamfundet, og på de steder hvor de primære sundhedsydelser bliver udbudt. 

Vaskefaciliteterne bliver sat op på en måde, så der bliver taget hensyn til deres behov og bekymringer. I det hele taget vil de blive sat op på en inkluderende og sikker måde, så alle kan føle sig trygge ved at bruge dem.

Vi sikrer bæredygtighed gennem lokale netværk
Projektet bliver til i samarbejde med Røde Kors i Yemen. En del af projektet er en investering i lokalsamfundets ejerskab til faciliteterne og generelt i den lokale kapacitetsopbygning også i Røde Kors i Yemen. 

Blandt andet skal der opbygges lokale frivillige netværk i lokalsamfundet. Det skal give dem mulighed for at være med til at vedligeholde den nye WASH-infrastruktur. Så de kan være med til at forebygge, reagere på og afbøde risici for folkesundheden i deres lokalsamfund, også efter projektperioden er ovre.

I løbet af projektet bliver der fokuseret tværgående på konfliktsensitivitet og lokalt engagement, så de grundlæggende humanitære standarder som beskyttelse, køn og inklusion kan blive overholdt. Det handler om at sikre værdighed, adgang, deltagelse og sikkerhed under hele projektet.

ECHO

Europakommissionens departement for humanitær bistand og civil beskyttelse. 

Besøg ECHO´s hjemmeside

ECHO logo