Førstehjælpskurser til børn og babyer

Både små og store børn kommer ud for ulykker, og det er godt at kunne yde førstehjælp, hvis uheldet skulle ske. De helt små er særligt sårbare, og som nybagt forælder er det vigtigt at fæle sig tryg i, hvordan du skal handle og give førstehjælp.

Alle kan lære førstehjælp! Bliv tryg i at kunne give førstehjælp som forælder eller ansat på en institution eller skole. Førstehjælpskurserne til børn er målrettet de mest typiske ulykker, som de små kommer ud for - og efter kurset er du klædt på til at kunne gøre en forskel for dit eget barn, eller for de børn, som du har ansvar for.

Førstehjælp i folkeskolen

I 2014 blev det obligatorisk at lære skoleelever om førstehjælp. Vi har førstehjælpsinstruktører, der kan undervise jeres lærere i, hvordan de skal sammensætte et forløb for eleverne i førstehjælp - og vi tilbyder undervisningsmateriale, som de kan undervise udfra. Vi kan også tilbyde selv at undervise jeres elever. 

Derfor skal du lære førstehjælp til børn

På et kort øjeblik kan en sjov leg udvikle sig til en ulykke, og en hurtig førstehjælpsindsats kan være helt afgørende for, at ulykken ikke bliver fatal.

Vi har kurser til dig, der er forælder til en baby eller har små børn. Og vi tilbyder skræddersyede kurser til medarbejdere på institutioner, skoler, klub eller sfo. 

Førstehjælp for børn: det lærer du

  • At kunne give førstehjælp til børn ved livstruende situationer
  • Hvordan man mest hensigtsmæssigt hjælper i situationer, der kan udvikle sig og blive livstruende, f.eks. fremmedlegeme i luftvejene, eller andre kvælningsulykker. Forbrændinger, forgiftninger, skader mod hovedet (hjernerystelse og kraniebrud) samt drukneulykker.
  • At kunne yde førstehjælp ved mindre skader
  • At yde førstehjælp til mindre skader – tandskader, næseblod, buler i panden, snitsår og hudafskrabning, fremmedlege-me i øjne/øre næse, samt bidsår mm.
  • At yde førstehjælp ved sygdom
  • Fx ved feberkramper, astmatisk bronchitis, falsk stube-hoste m.m.

Er I instution eller skole, varierer vi indholdet i undervisningen alt efter jeres ønsker. Vi kan tilpasse øvelserne i forhold til den aldersfordeling børnene i jeres institution har, de typiske ulykker I oplever/har oplevet, og de aktiviteter I laver med jeres børn (på legepladsen, i skoven, i byen, etc.).

Vi kan fx iscenesætte ulykkesscenarier rundt om på institutionen og på legepladsen. Det gør undervisningen mere realistisk, og dine medarbejdere får nemmere ved at leve sig ind i øvelserne - og ikke mindst huske, hvad de har lært.