Førstehjælpskurser til børn og babyer

Både små og store børn kommer ud for ulykker, og det er godt at kunne yde førstehjælp, hvis uheldet skulle ske. De helt små er særligt sårbare, og som nybagt forælder er det vigtigt at fæle sig tryg i, hvordan du skal handle og give førstehjælp.

Alle kan lære førstehjælp! Bliv tryg i at kunne give førstehjælp som forælder eller ansat på en institution eller skole. Førstehjælpskurserne til børn er målrettet de mest typiske ulykker, som de små kommer ud for - og efter kurset er du klædt på til at kunne gøre en forskel for dit eget barn, eller for de børn, som du har ansvar for.

Førstehjælp i folkeskolen

I 2014 blev det obligatorisk at lære skoleelever om førstehjælp. Vi har førstehjælpsinstruktører, der kan undervise jeres lærere i, hvordan de skal sammensætte et forløb for eleverne i førstehjælp - og vi tilbyder undervisningsmateriale, som de kan undervise udfra. Vi kan også tilbyde selv at undervise jeres elever. 

Derfor skal du lære førstehjælp til børn

På et kort øjeblik kan en sjov leg udvikle sig til en ulykke, og en hurtig førstehjælpsindsats kan være helt afgørende for, at ulykken ikke bliver fatal.

Vi har kurser til dig, der er forælder til en baby eller har små børn. Og vi tilbyder skræddersyede kurser til medarbejdere på institutioner, skoler, klub eller sfo. 

På et 7 timers førstehjælpskursus for voksne med ansvar for børn lærer man

· At skabe sikkerhed og begrænse ulykken.

· Tidlig erkendelse og hurtig alarmering

· At vurdere et barns bevidsthedstilstand.

· At kende alarmsymptomer ved infektionssygdomme (sløvhed, kramper og hudblødninger)

· Sideleje (større børn)

· Hjerte-Lunge-Redning tilpasset børn (0-12 år), herunder træning i kunstigt åndedræt og hjertemassage på øvedukker.

· Demonstration af hjertestarter.

· Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejen hos børn.

· Førstehjælp ved faldulykker og drukneulykker.

· Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.

· Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning

· Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, samt førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering.

· Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen

· Forebyggelse af drukneulykker + Fastspænding i bil, jf. sikkertrafik.dk

Er I instution eller skole, varierer vi indholdet i undervisningen alt efter jeres ønsker. Vi kan tilpasse øvelserne i forhold til den aldersfordeling børnene i jeres institution har, de typiske ulykker I oplever/har oplevet, og de aktiviteter I laver med jeres børn (på legepladsen, i skoven, i byen, etc.).

Vi kan fx iscenesætte ulykkesscenarier rundt om på institutionen og på legepladsen. Det gør undervisningen mere realistisk, og dine medarbejdere får nemmere ved at leve sig ind i øvelserne - og ikke mindst huske, hvad de har lært.