Hvorfor opstår fattigdom?
Der er mange foklaringer på, hvorfor der opstår fattigdom. Forklaringerne kan blandt andet findes i natur og geografi, historiske forhold som kolonitiden, og hvilke muligheder det enkelte land har for at skabe udvikling. Mange fattige lande har stor gæld, som fastholder dem i fattigdom, de har dårlige vilkår på det internationale handelsmarked, og landets befolkning har ikke adgang til egen jord, så de kan dyrke landbruget og tjene penge. 

Læs mere om fattigdom på Danidas skoleside

Hvad bliver de penge, I får, brugt til?
I 2020 brugte Røde Kors 44 procent af pengene til katastrofer og nødhjælp, 20 procent til udviklingsarbejde og katastrofeforebyggelse, 12 procent gik til genbrug, mens 11 procent gik til det sociale arbejde i Danmark. Vi brugte 5 procent på administration, 4 procent på indsamling af flere penge, 2 procent på førstehjælp og samaritter og de sidste 2 procent på oplysning. 

Læs mere om vores økonomi

Hvordan hjælper I ved en katastrofe?
Vi hjælper på forskellige måder alt efter katastrofens omfang og natur. Vi kan sende medicin, mad, rent vand og telte. Vi kan også sende vandrensningstabletter og nødhjælpskiks til de steder, hvor det er vanskeligt at komme frem med nødhjælp. Kiksene indeholder den nødvendige næring for at overleve, og man behøver kun spise én enkelt om dagen. Nogle gange sender vi vores katastrofeenhed, hvor vi sender forskellige specialister afsted for at hjælpe.

Læs mere om vores katastrofearbejde

Hvad er der i en nødhjælpspakke?
Indholdet af vores nødhjælpspakker ændrer sig alt efter, hvor i verden, der er brug for det. En nødhjælpspakke i Mellemøsten kan for eksempel se sådan ud:

420 g bulgur, 60 gr linser, 30 g olie, 30 g fisk på dåse, 20 g sukker og 5 g salt.

Se en oversigt over forskellige nødhjælpspakker

Hvem sender Røde Kors ud ved katastrofer?
Vores katastrofeberedskab består af mere end 150 højt specialiserede delegater fra hele verden, der står til rådighed for øjeblikkelig udsendelse. Alle udsendte delegater er professionelle og modtager løn under udsendelsen. Røde Kors sender ikke frivillige ud til internationalt arbejde.

 Læs mere om hvilke profiler, vi sender ud

Hvordan kommer man til at snakke med én, der har været udsendt til katastrofer?
Røde Kors' skoletjeneste kan hjælpe dig med at komme i kontakt med en dér har været udsendt til en katastrofe. 

Find kontaktoplysningerne her

Hvor i verden hjælper Røde Kors i Danmark?
Røde Kors har udviklingsprojekter primært i Afrika og Mellemøsten, men også visse steder i Østeuropa og Asien. Vi bygger eksempelvis advarselssystemer i Malawi og hjælper udsatte i Østeuropa. Vi hjælper desuden, når der opstår en katastrofe ude i verden, hvor vi kan hjælpe økonomisk og sende vores katastrofeberedskab afsted. I Danmark er vi specialiserede i psykologhjælp, logistik og IT. Derudover er det oftest os, der bygger de store base camps som nødhjælpspersonalet bor i, når de er i katastrofeområdet. Vi hjælper også i Danmark, hvor vi blandt andet har besøgstjenester for ensomme, førstehjælpskurser og passer på flygtninge og indvandrere.

Læs mere om vores arbejde ude i verden

Læs mere om vores arbejde i Danmark

 

Hvordan bliver man udsendt for Røde Kors?
Du skal have en relevant uddannelse og ansøge hos Røde Kors om at blive "delegeret". Røde Kors sender ikke frivillige ud.

Læs mere om at blive sendt ud

Findes der børnesoldater?
Ja, desværre. Der findes op til 100.000 børnesoldater i verden, og nogle steder er børn helt ned til 7-års alderen børnesoldater. Langt de fleste børnesoldater bliver tvunget til at være soldater. Voksne soldater kidnapper børnene på gaden eller i skolen og bortfører dem til militærlejre. Her kan de blive udsat for tortur og voldtægt. Når børnene sendes i krig, bliver de tit fyldt med stoffer, så de er for skæve til at vide, hvad de laver. Hvis børnesoldaterne er så heldige at overleve og slippe væk, venter der nye problemer. Hvis man for eksempel har dræbt, kan det dukke op i nattens drømme. Det kaldes post-traumatisk stresssyndrom. Resultatet er en jungle af psykiske lidelser. Det kan også være svært for børnesoldatens familie at forstå, at deres søn har skudt naboerne. Nogle familier vil slet ikke have deres børn tilbage. Røde Kors forsøger flere steder at hjælpe børnesoldater tilbage til en almindelig hverdag. De tidligere soldater lærer på Røde Kors-centre at fungere som børn igen. Røde Kors forsøger også at genforene børnene med deres familier.

Se mere om børnesoldater i vores materiale "Når Børn slås for alvor"

Findes der børnearbejde?
Ja, der er omkring 150 millioner børnearbejdere i verden. Det svarer til hvert fjerde barn i verdens fattigste lande. Langt de fleste af dem er under 14 år og bor i Sydasien og landene i Afrika syd for Sahara. Børnearbejdere er ikke det samme som et fritidsjob i Danmark. Børnearbejdere varetager voksnes opgaver, arbejder dagen lang, og der er ikke tid til skole.

Læs mere om børnearbejde på Unicefs hjemmeside

KONTAKT SKOLETJENESTEN

Tirsdage og torsdage fra kl. 9-11 på tlf: 35 25 93 49 

Mail: skoletjenesten@rodekors.dk