Nye familie camps skal lette børnefamiliers hverdag

I år holder vi med støtte fra VELUX FONDEN for første gang familie camps for børnefamilier med forskellige udfordringer i hverdagen. Her får forældre og børn værktøjer til at tale bedre med hinanden og til at løse konflikter.Familiecamps
 
 

09.07.14 kl: 16:00. Tekst: Julie Lorenzen. Foto: Mathilde Bech

Familie camps er ny aktivitet, vi afholder for første gang i år. Formålet er at give børnefamilier redskaber til at få en bedre hverdag sammen som familie. Det forklarer konsulent Anne-Sofie Aabyen, der er ansvarlig for de nye familie camps.

”Vi vil gerne give dem et skub, så de kan skabe bedre trivsel og rammer om samværet i familien. Gennem eksempelvis paneldebatter og skuespil giver vi familierne værktøjer til at tale sammen. Og til hvordan de kan løse konflikter og komme videre.”

Se, vores andre sociale aktiviteter

”Familierne er helt almindelige mennesker, der af den ene eller anden grund er havnet et svært sted i livet. Og har brug for hjælp til at komme videre. Det kan være svært at have overskud til at skabe et godt samvær i familien, hvis man er stresset over sygdom eller dårlig økonomi. Det overskud vil vi gerne give familierne,” siger Anne-Sofie Aabyen.

Fond giver to millioner kroner

VELUX FONDEN står bag den økonomiske støtte til de nye familie camps.
”Vi har prioriteret at støtte Røde Kors’ familie camps som et led i en langsigtet indsats for at støtte børnefamilier, der i en kortere eller længere periode er havnet i en socialt udsat position. Formålet med støtten til f.eks. familie camps er på sigt at gøre de sårbare familier mere selvhjulpne,” fortæller fondsrådgiver Jimmie Gade Nielsen.

De nye familie camps er en del af VELUX FONDEN’s støtte på 2,2 millioner kroner til Røde Kors’ julehjælp 2013 og tilbud om opfølgende aktivitet for udsatte familier.

”Julehjælpen er en god indgang til at komme i kontakt med familierne og her tilbyde dem rådgivnings- og støttetilbud resten af året, som fx familie camps,” siger Jimmie Gade Nielsen.