Bestyrelsen i Røde Kors Gentofte består af en kernebestyrelse, der er valgt på
generalforsamlingen, og en udvidet bestyrelse, der også omfatter
aktivitetslederne.

Kernebestyrelse:
Florence Laraignou, formand, gentofte.fmd@rodekors.dk 
Lillan Thune Andersen, næstformand, aktivitetsleder for Julehjælp, ltandersen@mail.dk
Lars T. Fugmann, kasserer, gentofte.kasseren@rodekors.dk 
Connie Neumann, sekretær, gentofte.sekretar@rodekors.dk 
Rita Homann Olesen, aktivitetsleder for Landsindsamlingen


Udvidet bestyrelse (aktivitetsledere):
Laila Sommerhøj Juhl, Besøgstjenesten, lsjuhl@mail.dk 
Bente Ipsen, Genbrugsbutikken 130E, gentofte.genbrug130@rodekors.dk
Lis Kreutzmann, Genbrugsbutikken 130E, gentofte.genbrug130@rodekors.dk
Marianne Thisted, Genbrugsbutikken 138C, gentofte.genbrug138@rodekors.dk
Søs Stadil, Patientstøtter, sos@stadil.xyz 
Helene Nejst, Vågerne, helenenejst@hotmail.dk 
Nina Søndergård, Samtale for efterladte, trommenina@gmail.com 
Pia Kjølhede, Integration/MFI, pia.kjoelhede@rodekors.dk
Marianne Nielsen, Kommunikation, gentofte.kommunikation@rodekors.dk

Formand

Florence Laraignou

E-mail

gentofte.fmd@rodekors.dk

Mobile

20883886

Næstformand

Lillan Thune Andersen

E-mail

ltandersen@mail.dk

Mobile

20499968

Kasserer

Lars Torben Fugmann

E-mail

Gentofte.kasseren@rodekors.dk

Mobile

50598506

Sekretær

Connie Neumann

E-mail

gentofte.sekretar@rodekors.dk

Mobile

40314189

Bestyrelsesmedlem

Rita Homann Olesen

E-mail

ritahomannolesen@gmail.com

Mobile

21708660

Bestyrelsesmedlem

Pernille Svanholm

E-mail

pernillesvanholm@hotmail.com

Mobile

23615497