Se aktiviteter i Røde Kors Gentofte og find information på aktivitetslederen.

Vågetjenesten
Vågetjenesten er med til at give medmenneskeligt nærvær og omsorg til døende i den allersidste tid. Frivillige fra Vågetjenesten støtter døende mennesker, der ikke har pårørende tæt ved sig eller som aflastning til pårørende.  

Besøgstjenesten
Et stort antal danskere føler sig ensomme. De savner omsorg og kontakt til andre mennesker. Vi ved, at ensomhed forringer livskvaliteten og kan føre til en isoleret tilværelse. Frivillige fra Røde Kors Gentofte hjælper ensomme mennesker med besøg og med at opsøge lokale fællesskaber og skabe relationer, der kan være med til at bryde ensomheden.  

Genbrugsbutikker
I Røde Kors Gentofte driver vi to genbrugsbutikker, som begge sælger velholdt tøj, sko og accessories. Begge butikker ligger på Strandvejen i Hellerup: vores populære butik for dametøj i nr. 130E og vores nye, flotte butik for babyer, børn og unge i nr. 138C. Overskuddet fra butikkerne går til nødhjælp og socialt arbejde i verden og i Danmark.  

Landsindsamling
Hvert år på den første søndag i oktober samler Røde Kors ind til hjælpearbejdet blandt mennesker, der er ramt af krig, katastrofer eller fattigdom. Landsindsamlingen er et vigtigt bidrag til nødhjælpen, og den kunne slet ikke gennemføres uden de mange tusind frivillige, der gør en indsats i planlægningen og som indsamlere.  

Patientstøtter
Patientstøtterne giver omsorg til og støtte ensomme og sårbare patienter samt deres pårørende på sygehuse. Patientstøtterne bidrager til at lette ventetiden og den utryghed, som nogle patienter kan føle i forbindelse med undersøgelser eller behandlinger.  

Integration
For mange flygtninge og indvandrere kan det ofte være en uoverskuelig opgave at opbygge nye netværk i det danske samfund. Derfor er integrationsindsatsen betydningsfuld for flygtninge og indvandreres møde med Danmark og danskere. Røde kors Gentofte stiller også frivillige til rådighed for uledsagede børn, som midlertidige forældremyndigheds indehavere.  

Julehjælp
Hvert år uddeler Røde Kors julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier i Danmark. I Røde Kors Gentofte bliver der uddelt julehjælp til ca. 100 familier.