Støtte til pårørende i hjem ramt af sygdom

Livet bliver vendt op og ned, når et hjem rammes af sygdom. Eller af andre omstændigheder, som gør, at den ene part i et parforhold har brug for pleje og støtte. Derfor har de pårørende også brug for støtte.

Pårørendestøtter er med til at give de pårørende et pusterum i hverdagen, støtter i at opretholde sociale relationer, og i at skabe nye relationer i fællesskaber med ligesindede. 

Har du brug for pårørendestøtte?

Er du pårørende i et hjem ramt af alvorlig sygdom? Og har du brug for støtte til at klare ansvar og opgaver?

Så kan du måske få en hånd fra Røde Kors pårørendestøtter. De er frivillige, som forebygger ensomhed ved at støtte de pårørende i at opretholde deres sociale relationer. Frivillige kommer på besøg i hjemmet eller laver netværk for pårørende, som møder ligesindede.

Bliv frivillig pårørendestøtte

Som frivillig pårørendestøtte støtter du pårørende ved at skabe ro og tryghed i en hverdag præget af sygdom. Du er sammen med den sygdomsramte, mens den pårørende trygt forlader hjemmet. Eller du hjælper med at skabe fællesskaber for pårørende, der har behov for at tale med andre i samme situation.

Du kan også lave aktiviteter, der matcher de interesser og ressourcer, der er i det enkelte hjem. Det kan være højtlæsning, film, en tur i haven el.lign.

Pårørendestøtte foregår altid i samarbejde med eksisterende kommunale tilbud, eksempelvis hjemmeplejen. 

Brug for støtte

Det kan være hårdt og opslidende af være pårørende til en sygdomsramt. Ansvar og opgaver overgår til de pårørende, som nu tager sig af alle de praktiske gøremål i husholdningen, mens de skal sørge for transport til og fra sygehus og læge. De skal desuden også have det store overblik, så den sygdomsramte skal tage sig af mindst muligt.  

Alle de mange opgaver betyder ofte dårlig og for lidt nattesøvn, og de pårørende har sjældent ro til at huske sig selv.

Derudover kommer også de svære følelser. Relationerne ændrer sig, når en pårørende skal pleje sin ægtefælle, forælder eller nære ven, og det kan samtidig være svært at dele sine bekymringer med den sygdomsramte.

Samtidig ændrer hjemmet sig fra at være det mest private til at være en arbejdsplads for plejepersonale. De daglige gøremål er de samme, men nu er der også pleje, medicinering og sygehusbesøg, der skal passes og tages stilling til. Det betyder, at de pårørende tit og gradvist afskærer sig fra sociale arrangementer og dagligdagen på job – alt sammen med fare for at blive nedslidte, isolerede og ensomme.

Hver femte pårørende rammes af stress eller bliver selv syg, når et familiemedlem bliver syg.

• I 2018 fik 136 mennesker hjælp og støtte fra Røde Kors’ pårørendestøtte
• 36 lokale afdelinger har pårørendestøtte
• 52 frivillige er aktive i pårørendestøtte

Til sidst følte jeg mig så presset, at jeg bevidst gik i supermarkedet, når jeg vidste, at jeg ikke ville møde nogen, jeg kendte.

Kontakt os

Fagkonsulent på Pårørende
Annette Christensen
Mobilnr. 53698673
Mail: annch@rodekors.dk