Tøjeksport til Afrika

Vores store genbrugsforretning har afgørende betydning for vores mulighed for at hjælpe udsatte mennesker. Vi modtager i butikker og containere omkring 10.000 ton tøj og tekstil årligt.  

Det indsamlede tøj efterses, og det bedste tøj, som er egnet til gensalg i Røde Kors-butikkerne sorteres fra. Det er omtrent 20 %. Resten af tøjet sælges til opkøbere i Europa, der igen sorterer tøjet. Noget kan afsættes til lande i Østeuropa og tidligere sovjetstater. Andet sælges til lande i Afrika, der gerne vil modtage europæisk tøj. Endelig er en del af tøjet i så ringe stand, at det ikke kan anvendes til beklædning. Det genanvendes så f.eks. til kludeproduktion eller opkradses til spinding af nye garner.

Samlet set går 77 % af vores eksportvarer til direkte genbrug, hvilket er godt for klimaet. Resten indgår i genanvendelse. En lille del (6%) er reelt tekstilaffald, og brændes i modtagerlandet.

Mere sælges i Danmark
I Røde Kors arbejder vi for at sælge mere i Danmark. Vi har åbnet outletbutik, vi har skabt konceptet Råstof, hvor vi sorterer specifikke kvaliteter til iværksættere og designere, og sidst men ikke mindst har vi i 2023 åbnet en webshop, der skal gøre genbrug mere tilgængeligt for dem, der ikke har tid til at besøge vores 255 butikker i deres åbningstid.

Styr på værdikæden

Generelt forpligter vores opkøbere sig til at overholde miljø, arbejdsmiljø, transport og sikkerhedsregler i de lande, hvor de opererer. Desuden forpligter opkøberne sig til at sikre, at der ikke arbejder børn eller andre, som arbejder under tvang de steder, hvor tøjet sorteres og forarbejdes. Opkøberen forpligter sig også til at overholde FN's Global Compact for bæredygtig virksomhed. Opkøbere, der kan garantere en højere grad af genbrug prioriteres over andre.

I Afrika ønsker nogle lande ikke at modtage genbrugstøj af hensyn til den lokale tekstilindustris afsætningsmuligheder eller risikoen for deponi på affaldspladser og i naturen. Det respekterer vi og det respekterer de opkøbere, vi samarbejder med. Mange lande vil dog gerne have tøjet, da det sikrer især kvinders muligheder for at drive mikro-virksomhed.

Vi kontrollerer vores kunders kunder. Men når fx en østeuropæisk forbruger køber genbrugstøj i en genbrugsbutik, så kan vi ikke kontrollere, hvordan vedkommende bruger og bagefter bortskaffer tøjet Derfor kan vi heller ikke fuldstændigt garantere, at tøj doneret til Røde Kors ikke ender på en losseplads et sted i verden.