røde kors

NØDHJÆLP UNDER FORANDRING
NÅR KRIGEN VARER VED

Konference om Danmarks bidrag til mennesker på flugt fra krigen i Syrien

Efter seks år med krig er mere end halvdelen af Syriens befolkning drevet på flugt. Det internationale samfund kan ikke følge med de enorme behov i Syrien og de omkringliggende lande. Imens kæmper syrerne på flugt for at skabe et håb om en fremtid med mulighed for uddannelse, arbejde og et værdigt liv – ikke mindst for deres børn.

Den endeløse krig stiller nye krav til både lokale aktører og til måden verdenssamfundet yder hjælp på. På den ene side er behovet for akut livreddende hjælp fortsat enormt. På den anden side står det klart, at mere varige løsninger også skal findes for krigens fordrevne både inde i Syrien og i nærområderne. På konferencen stiller vi skarpt på hjælpen til mennesker på flugt fra krigen i Syrien: Hvordan er den under forandring, og kan og skal vi fra dansk side gøre mere?

Sted og tid

Torsdag den 14. december 2017 kl. 13.00-16.30
Røde Kors, Frivillighuset, Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: Fredag den 8. december (først til mølle)

Der er nu lukket for tilmelding til konferencen

Program

Ordstyrer: Sanne Gram Fadel, journalist, forfatter og udlandsredaktør på DR

13.00-13.05 Velkomst

Ved Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors

13.05-13.25 Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde

DEL 1: FRA SILO TIL SAMMENHÆNG

Krigen i Syrien udfordrer den humanitære indsats, fordi der både er behov for at hjælpe akut og langsigtet på samme tid. Både inde i Syrien og for de mange flygtninge i nærområderne. De flygtede kæmper for at få de mest basale behov opfyldt: Finde et sted at bo, få mad på bordet og børn i skole. Udsigten til at kunne rejse hjem fortaber sig, og værtssamfundene i nærområderne er hårdt presset af de store flygtningestrømme.

Første del af konferencen handler om behovet for at tilvejebringe mere varige løsninger, der bygger bro til den akutte indsats i en situation, hvor de humanitære behov aldrig har været højere.

13.30-13.50 Seks år med krig

Eng. Khaled Hboubati, præsident i Syrisk Arabisk Røde Halvmåne
Syrisk Røde Halvmåne kæmper på sjette år med at hjælpe de millioner internt fordrevne og andre syrere, der har brug for hjælp. Samtidigt er der også behov for at se fremad; på muligheder for genopbygning og hjælp til de, der vender tilbage til tidligere krigszoner. Hvordan ser hjælpeindsatsen ud efter seks år med krig? Og hvordan arbejder man med langsigtet planlægning midt i krigens kaos?

13.50-14.30 Broen mellem de akutte og langsigtede indsatser

 • Martin Bille Hermann, direktør for udviklingspolitik, Udenrigsministeriet: Danmark står i spidsen for det internationale fokus på det såkaldte humanitære-udviklings nexus under Grand Bargain processen. Hvordan ser Udenrigsministeriet behovet for at skabe bedre sammenhæng mellem den humanitære bistand og den langsigtede udvikling? Hvad fungerer i praksis? Og hvordan understøtter Danmark denne sammenhæng?
 • Bjarke Skaaning, katastrofechef, Røde Kors: Røde Kors i Danmark har siden krigens begyndelse leveret nødhjælp i samarbejde med lokale Røde Kors og Røde Halvmåne selskaber. Hvordan hjælper Røde Kors flygtninge i hele regionen, hvordan inddrager vi værtssamfund, og hvordan bidrager vi til bæredygtige, langsigtede løsninger i regionen?
 • Jonas Vejsager Nøddekær, international direktør, Folkekirkens Nødhjælp: Hvordan Hvordan bygges der bro til det langsigtede arbejde i nærområderne og ikke mindst de værtssamfund, hvis hverdag grundet de mange flygtninge er ændret markant? Hvad er synet på forholdet mellem behovet for varige løsninger og en fremtidig hjemvendelse for de flygtede syrere?

14.30-15.00 Pause med kaffe og kage

DEL 2: DANMARKS BIDRAG TIL FLYGTNINGE I NÆROMRÅDERNE

Danmark har med humanitær- og udviklingsbistand bidraget til hjælpeindsatsen siden krigens start. I konferencens anden del sætter vi fokus på den danske indsats, og hvordan den har udviklet sig. Hvordan kan Danmark bedre bidrage til langsigtede løsninger som fx jobskabelse samt adgang til skole og sundhed for alle flygtninge? Og hvad bør vi prioritere i de kommende år?

15.00-15.30 Den danske indsats i nærområdet til krigen i Syrien

 • Erik Lundsgaarde, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier: Vi får et overblik over udviklingen i hjælpen til nærområderne. Hvilke indsatser har Danmark prioriteret, hvad har Syrienskrisen betydet for den danske udviklingsbistand?
 • Claus Haugaard Sørensen, fhv. humanitær rådgiver for Europa-Kommissionsformand Jean-Claude Juncker og fhv. direktør for ECHO: Med indgående kendskab til EU’s humanitære politik og indsats får vi et bud på hvilke indsatser Danmark og EU bør prioritere i de kommende år? Hvilke styrker og muligheder er der for en stærkere eller anderledes dansk indsats? Og hvad er de væsentligste internationale tendenser for hjælpen til de fordrevne fra Syrien?
 • Peter Thagesen, international underdirektør i Dansk Industri Integration i nærområderne står centralt i løsninger på de langvarige konflikter, men kræver samtidig, at de mange flygtninge bedre kan brødføde sig selv. Hvordan skaber vi mere bæredygtige og langsigtede løsninger med private investeringer og et stærkere fokus på jobskabelse og entreprenørskab?

15.30-16.25 Paneldebat – skal vi gøre mere?

Trods et politisk mantra i både Danmark og EU om at flygtninge hjælpes bedst i nærområderne, er de humanitære appeller til Syrien langt fra blevet dækket. Vi spørger derfor: Kan og skal Danmark gøre mere for Syriens fordrevne og flygtede?

Panelet består af:

 • Michael Aastrup Jensen, udenrigs- og udviklingspolitisk ordfører for Venstre
 • Nick Hækkerup, udenrigsordfører for Socialdemokratiet
 • Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors
 • Peter Thagesen, international underdirektør i Dansk Industri
 • Claus Haugaard Sørensen, fhv. humanitær rådgiver for Europa-Kommissionsformand Jean-Claude Juncker

16.25-16.30 Afrunding

Ved Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors