I Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp vil vi være med til at sikre, at flygtninge i alle landets kommuner får tilbudt en frivillig ven. Vi ved, at det hjælper integrationen godt på vej, og at flygtningene klarer sig bedre.

Venner Viser Vej har eksisteret siden 2016. Det er et projekt, der skal være med til at tilbyde alle flygtninge, der har lyst, en frivillig ven eller familie, når de får opholdstilladelse og flytter ud i en kommune. Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp samarbejder om at skabe relationer mellem flygtninge og frivillige i regi af Venner Viser Vej. Desuden samarbejder vi med kommuner og frivillige fra andre lokale organisationer og foreninger.

Det særlige frivillige kan

Vi har startet projektet, fordi en frivillig ven kan bidrage med noget helt særligt, som myndighederne ikke kan. Frivillige melder sig, fordi de har lyst. Ikke fordi de får penge for det, eller fordi det står i loven. Det skaber tillid. Som frivillig har man mere tid til den enkelte og kan hjælpe med helt konkrete hverdagsudfordringer. Eksempelvis at få styr på busplanen, træne hverdagsdansk eller læse breve fra myndighederne. Derudover åbner mødet med den frivillige op for at blive aktiv i lokalsamfundet, eksempelvis gennem sport eller ved selv at blive frivillig.

Venskabet afhænger af flygtningens behov og den frivilliges tid og lyst. Det er altså op til det enkelte vennepar, hvad de laver, og hvor ofte de ses. Dog fungerer det som hovedregel bedst, hvis man mødes regelmæssigt, eksempelvis hver anden uge.

Samarbejde med kommuner

Mødet mellem flygtninge og frivillige kan kun ske, hvis kommunen og lokale frivillige grupper samarbejder. De frivillige skal vide, hvornår der kommer nye flygtninge til byen, og kommunen skal vide, hvad det lokale foreningsliv kan tilbyde, og hvem flygtninge skal henvises til, når de gerne vil have en frivillig ven. 

I nogle kommuner har frivillige organisationer, som blandt andre Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors, allerede etableret gode samarbejder med kommunen, der gør, at flygtninge bliver tilbudt venner. Men i mange kommuner er der brug for at forbedre samarbejdet eller at bygge det op fra bunden. Her sætter vi ind og opbygger samarbejder, afholder møder og koordinerer mellem kommunen og de frivillige aktører, så flygtningene får tilbudt en ven.

Inspiration til at komme godt i gang med Venner Viser Vej

En vigtig del af projektet er også at udvikle relevante materialer til frivillige, flygtninge og ansatte i kommuner og organisationer, som koordinerer netværksaktiviteter for flygtninge. Udviklingen af disse materialer er foregået i tæt samspil med frivillige, flygtninge og kommuner, og de bygger på Røde Kors’ erfaringer. Materialerne er ment som en inspiration, og idéen er, at de kan være med til sikre gode venskaber og samarbejder på tværs af organisationer. Det er disse materialer, som ligger på denne hjemmeside.

Søg støtte til at komme i gang med Venner Viser Vej

Følg Venner Viser Vej på Facebook

Kontakt os på vennerviservej@rodekors.dk

Røde Kors startede i 2016 Venner Viser Vej. Vi samarbejder lokalt med kommuner og frivillige fra andre organisationer.

Dansk Flygtningehjælp støtter op om visionen i Venner Viser Vej og samarbejder derfor lokalt med Røde Kors.

Venner Viser Vej er støttet af Udlændinge- og Integrationsministeriet.