Venner Viser Vej | Om projektet

Om Venner Viser Vej

I Røde Kors vil vi være med til at sikre, at flygtninge i alle landets kommuner får tilbudt en frivillig ven. Vi ved, at det hjælper integrationen godt på vej, og at flygtningene klarer sig bedre.

Derfor startede Røde Kors projektet Venner Viser Vej i 2016. Det er et projekt, der frem mod 2018 skal være med til at tilbyde alle flygtninge, der har lyst, en frivillig ven eller familie, når de får opholdstilladelse og flytter ud i en kommune. Røde Kors samarbejder lokalt med kommuner og frivillige fra andre organisationer og foreninger, der også arbejder med at skabe relationer mellem flygtninge og danskere. 

Det særlige frivillige kan

Vi har startet projektet, fordi en frivillig ven kan bidrage med noget helt særligt, som myndighederne ikke kan. Frivillige melder sig, fordi de har lyst. Ikke fordi de får penge for det, eller fordi det står i loven. Det skaber tillid. Som frivillig har man mere tid til den enkelte og kan hjælpe med helt konkrete hverdagsudfordringer. Eksempelvis at få styr på busplanen, træne hverdagsdansk eller læse breve fra myndighederne. Derudover åbner mødet med den frivillige op for at blive aktiv i lokalsamfundet, eksempelvis gennem sport eller ved selv at blive frivillig.

Venskabet afhænger af flygtningens behov og den frivilliges tid og lyst. Det er altså op til det enkelte vennepar, hvad de laver, og hvor ofte de ses. Dog fungerer det som hovedregel bedst, hvis man mødes regelmæssigt, eksempelvis hver anden uge.

Læs mere om at være frivillig

Samarbejde med kommuner

Mødet mellem flygtninge og frivillige kan kun ske, hvis kommunen og lokale frivillige grupper samarbejder. De frivillige skal vide, hvornår der kommer nye flygtninge til byen, og kommunen skal vide, hvad det lokale foreningsliv kan tilbyde, og hvem flygtninge skal henvises til, når de gerne vil have en frivillig ven. 

I nogle kommuner har frivillige organisationer, som blandt andre Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors, allerede etableret gode samarbejder med kommunen, der gør, at flygtninge bliver tilbudt venner. Men i mange kommuner er der brug for at forbedre samarbejdet eller at bygge det op fra bunden. Her sætter vi ind og opbygger samarbejder, afholder møder og koordinerer mellem kommunen og de frivillige aktører, så flygtningene får tilbudt en ven.

Læs mere om samarbejdet mellem kommuner og foreninger 

Vores ambition er, at alle flygtninge, der vil, skal have tilbudt en frivillig ven, når projektet afsluttes ved udgangen af 2018. Uanset hvilken kommune den enkelte bor i.

Inspiration til at komme godt i gang med Venner Viser Vej

En vigtig del af projektet er også at udvikle relevante materialer til frivillige, flygtninge og ansatte i kommuner og organisationer, som koordinerer netværksaktiviteter for flygtninge. Udviklingen af disse materialer er foregået i tæt samspil med frivillige, flygtninge og kommuner, og de bygger på Røde Kors’ erfaringer. Materialerne er ment som en inspiration, og idéen er, at de kan være med til sikre gode venskaber og samarbejder på tværs af organisationer. Det er disse materialer, som ligger på denne hjemmeside.