Online uddannelsesmentor - Hjælp os med at sprede budskabet

I denne tid, hvor vi holder sammen ved at holde afstand, har Røde Kors et tilbud, som vi kalder ”Online uddannelsesmentor”.

Forældre og børn er sammen på en anden måde i disse måneder og der skal tages ansvar for læring, trivsel og hinanden – og nogen skal samtidig passe deres uddannelse via online undervisning. Det kan sætte alle familier under pres.

Derfor tilbyder Røde Kors fast telefonisk kontakt til forældre, der oplever et behov for støtte i forbindelse med deres uddannelse.

Det er Røde Kors´ frivillige uddannelsesmentorer, der varetager opgaven. 

Hvad er Online mentor? 

Online uddannelsesmentorer tilbyder støtte via samtaler over telefonen. 

Indholdet i samtalerne kan eksempelvis være: 

  • Hjælp til lektier 
  • Hjælp til at skabe struktur i opgaverne 
  • Hjælp til at få overblik over de opgaver, der stilles online fra uddannelsen 
  • Afhjælpe bekymringer, grundet den nuværende corona-situation

Mentor og mentee taler sammen i det omfang de finder det relevant. Vi anbefaler, at de ringer sammen en til to gange om ugen.

Samtalerne fortsætter så længe, som mentor og mentee aftaler det. Hvis mentee fortsat ønsker at deltage i Røde Kors' familieaktiviteter efterfølgende, vil mentor hjælpe med at finde en aktivitet i nærheden af, hvor familien bor. Du kan læse mere om vores almindelige familieaktiviteter her.

Hvis mentor og mentee ønsker det, kan der også aftales fysiske møder udendørs. Røde Kors´ frivillige følger i den forbindelse, de generelle retningslinjer som er udmeldt af sundhedsmyndighederne.

En Online uddannelsesmentor har tavshedspligt om, hvem familien er og hvad de taler om. 

Hvordan får man en Online uddannelsesmentor? 

Hvis du vurderer, at der kan være forældre hos jer, der kan have gavn og glæde af en Online uddannelsesmentor, må du gerne videreformidle tilbuddet til dem. Tilbuddet er landsdækkende. 

Familien tilmelder sig via siden her.

Familien vil så blive ringet op af en Røde Kors medarbejder, som vil spørge lidt ind til deres behov. Derefter finder vi en mentor til familien som tager den videre kontakt.

Yderligere information

Ved spørgsmål kan du kontakte følgende konsulent:

Mette Ovgaard
meovg@rodekors.dk