Føler du dig ofte alene? Vil du blive bedre til at møde andre og bevare kontakt til dem omkring dig? Har du lyst til at mødes om fælles aktiviteter med andre voksne? Værket er et netværk for voksne mellem 30 og 60 år.

Er din by ikke på listen? Du kan sagtens deltage i en anden by end der, hvor du bor.

Værket er et netværk for voksne, som føler sig ensomme 

I Værket mødes vi i netværksgrupper af op til 10-12 voksne i alderen 30-60 år. Netværksgrupperne mødes sammen med frivillige om forskellige aktiviteter og øvelser. Øvelserne er en fast del af alle netværk og skal støtte erfaringsudveksling og samtaler og give redskaber til at håndtere ensomheden. Sammen med de andre deltagere og frivillige er du med til at bestemme, hvilke fælles aktiviteter I ellers skal lave i netværksgruppen.

Hvis du vil høre om de lokale netværk, så skriv en mail til den frivillige leder. Du kan se deres mailadresser nederst på siden.

Værket er udviklet i samarbejde med Mary Fonden.

Vil du vide mere om Værket? Skriv til vaerket@rodekors.dk 

 

 

 

Det er bare rart at opleve, at der er andre, som sidder i samme båd, som jeg er i. De andre er jo folk, man kunne møde på gaden normalt, hvor man aldrig ville tænke, at de var ensomme. Og alligevel så sidder de med samme problem som en selv. Så det har været rart at opleve.

 

Mandlig deltager i starten af 30’erne

I disse byer findes værket

Du er også velkommen til direkte at kontakte Værket i dit lokalområde.