Har du lyst til at mødes om fælles aktiviteter med andre voksne? Føler du dig ofte alene? Vil du blive bedre til at møde andre og bevare kontakt til dem omkring dig? Værket er et netværk for voksne mellem 30 og 60 år.

I Værket skaber vi et socialt fællesskab, hvor du sammen med andre kan finde måder at bryde ensomheden på.

I Værket mødes vi i netværksgrupper af op til 10-12 voksne i alderen 30-60 år. Netværksgrupperne mødes sammen med frivillige om forskellige aktiviteter og øvelser. Øvelserne er en fast del af alle netværk og skal støtte erfaringsudveksling og samtaler og give redskaber til at håndtere ensomheden. Sammen med de andre deltagere og frivillige er du med til at bestemme, hvilke fælles aktiviteter I ellers skal lave i netværksgruppen.

Hvis du vil høre om de lokale netværk, så skriv en mail til den frivillige leder eller ring på deres telefon og læg en besked. Du kan se deres kontaktinformationer nederst på siden.

Vil du vide mere om Værket? Skriv til vaerket@rodekors.dk 

 

Læs nogle af erfaringerne i evalueringensrapporten  ”Jeg er ikke den eneste”

 

Nu har jeg nogen at snakke med, og der er forståelse for, hvad det handler om. Så jeg er ikke bange for at åbne mig og selv erkende, at jeg har det sådan. Det er ikke nemt for nogle, der ikke forstår det. Det ved jeg, at de gør her i gruppen. 

Deltager i Værket

 

Værket er udviklet i samarbejde med Mary Fonden

Om ensomhed

”Sommer er jo enhver ensoms mareridt, for alle er udenfor med deres venner. Lugten af grill og børnestemmer – og så sidder man der. I Netto ser man alle de andre købe ind til grillfest, og så står man der med 1 liter sødmælk i den ene hånd og et reb i den anden. Det er sat på spidsen, men det er sådan det føles. Og man tænker, "kan det ikke bare blive mørkt derude igen?” Så man kan krybe i skjul, og alle andre også er tvunget til at sidde indenfor og kigge på kassen.”

Sådan fortæller en deltager i forskningsundersøgelsen ”Ensom midt i livet – livshistorier, erfaringer og mønstre”, udført af Ensomme Gamles Værn for Mary Fonden.

Ensomhed er en selvoplevet følelse, der udspringer af en uønsket social isolation. Alle kan blive ensomme. Men i nogle perioder i livet er man mere sårbar end andre.

Man kan godt have en omgangskreds og samtidig være ensom. Man kan også godt være socialt isoleret uden at være ensom. Forskningen skelner mellem situationsbestemt forbigående ensomhed og den mere langvarige ensomhed. Den situationsbestemte forbigående ensomhed går som oftest over efter kort tid og er ikke alvorlig.

Den langvarige ensomhed er alvorlig og kan have fatale konsekvenser. Fx kan den forhindre helt basale personlige relationer; en almindelig samtale kan føles akavet, og man kan miste kompetencerne til at opbygge og fastholde venskaber, have et kærlighedsforhold osv. 

VIL DU VÆRE MED?

Værket er oprettet i følgende byer:

Aarhus
4021 5560
aarhus.vaerket@rodekors.dk

Esbjerg
5088 4407
esbjerg.vaerket@rodekors.dk

Hinnerup
23 63 57 04
hinnerup.vaerket@rodekors.dk

Hjørring
Kirstine
2921 7540 
hjoerring.vaerket@rodekors.dk 

Horsens
5223 8407
horsens.vaerket@rodekors.dk

Kalundborg
9162 6741
kalundborg.vaerket@rodekors.dk

København
4177 5800
vaerket.rkh@rodekors.dk

Andre steder:
Vi arbejder på at starte op endnu flere steder i landet, så skriv til: vaerket@rodekors.dk eller ring på 3116 4815, hvis du vil høre mere.