Skræddersyede løsninger

Vi tilbyder skræddersyede oplæg, undervisningsforløb, driftsløsninger og rådgivning ud fra jeres ønsker og behov, og vi kan levere med kort varsel.

På denne side kan du se eksempler på skræddersyede leverancer basereret på konkret efterspørgsel.
Ring eller skriv endelig til os, hvis der er noget særligt, I interesserer jer for eller er udfordret af – alle vores ydelser kan tilpasses jeres behov.

Vi leverer primært oplæg og undervisning af fagpersoner – både ledere og medarbejdere - der arbejder med børn og voksne indenfor asyl- og integrationsområdet. Det kan være medarbejdere fra kommunale eller statslige forvaltninger, skoler- og daginstitutioner, familiekonsulenter, beskæftigelseskonsulenter, mentorer, uddannelsessteder, psykologer og sundhedsfagligt personale.

Kulturforståelse i arbejdet med udsatte minoritetskvinder.

I arbejdet med udsatte og kvinder og børn, møder flere og flere fagpersoner etniske minoritetskvinder- og børn, som har været udsat for forskellige voldsformer og i visse tilfælde trafficking.

I disse møder føler mange medarbejdere, at de mangler redskaber til konflikthåndtering og til at agere bedst muligt ud fra den kulturelle baggrund, målgruppen kommer med.
Vi har derfor skræddersyet kursusdage, hvor vi arbejder med

  • viden om målgruppen, 
  • sygdomsforståelse, 
  • forståelse for typer af voldsformer og trafficking, 
  • forforståelser af kulturer, interkulturel kommunikation 
  • samt målgruppens typiske historik og de psykosociale konsekvenser.

Kurset henvender sig primært til medarbejdere på krisecentre, til socialpædagoger, socialrådgivere, pædagoger og andre professionelle indenfor dette felt.
 

Kulturforståelse i arbejdet med udsatte minoritetskvinder - Røde Kors Akademiet

Konflikthåndtering i arbejdet med flygtninge

Mange fagfolk og frivillige ønsker at blive klædt på til konflikthåndtering med fokus på en målgruppe, hvor mulige traumer og sprogbarrierer er særligt udfordrende.
Det kan vi levere. 

Vores formål at give deltagerne indsigt og viden om konflikter, deres opståen, samt op- og nedtrapning, og vi har fokus på de særlige udfordringer, når det gælder arbejdet med mennesker, der er udsatte og traumatiserede.  
Vores skræddersyede kurser omhandler konfliktløsning i både teori og praksis med praksisnære tilgange til konflikthåndtering i asyl- og integrationssystemet. Vi gennemgår retningslinjer samt juridiske aspekter, og vi inddrager altid deltagernes egne erfaringer aktivt igennem kurset.
Eksempelvis klæder vi særlige faggrupper på, som politiet, indsatser for krigsveteraner, sagsbehandlere, eller andre aktører, som har at gøre med mennesker, der er ramt af krigstraumer.

Konflikthåndtering - kursus hos Røde Kors Akademiet

Drift af boligindkvartering for flygtninge

Det er en vigtig og udfordrende opgave at få et midlertidigt botilbud til at fungere. Et velfungerende hjem er nemlig afgørende for en succesfuld integration. 

Vi tilbyder derfor både komplet skræddersyet drift og bemanding af indkvartering. Herudover tilbyder vi rådgivning af kommunale indkvarteringer samt kompetenceudvikling og supervision af personale på indkvarteringerne. 
Vores erfaringer er bredtfavnende og kan bruges som viden og værktøjer til at sikre alt det, der skal til for at få et opholdssted til at fungere; god modtagelse og indkvarteringsforhold, beboerinddragelse i hverdagen, konfliktløsning, rengøringsplaner, træning og bostøtte samt frivilligaktiviteter.
Baseret på jeres behov som kommune skræddersyr vi en sikker drift af indkvartering med erfaren koordinator og bemanding, som sikrer daglig drift, løser sociale og praktiske opgaver, udarbejder retningslinjer, husorden mv. 
 

Drift af boligindkvartering - Røde kors Akademiet

Inklusion af udsatte børn - uddannelsesforløb for pædagoger og pædagogiske ledere

Mange lærere, pædagoger og pædagogiske ledere efterspørger redskaber til at støtte udsatte familier og inkludere udsatte børn, særligt børn med traumer.


Derfor har vi skræddersyet uddannelsesforløb, hvor vi leverer viden om stress og traumer hos børn, og underviser i mentalisering i mødet med udsatte familier, herunder mange med etnisk minoritetsbaggrund.
På forløbet sikrer vi, at deltagerne får pædagogiske redskaber til at inkludere børn med traumer, og vi zoomer ind på arbejdet med familier med flygtningebaggrund, herunder belastningsreaktioner og familiens flugtbagage. 
I arbejdet med de pædagogiske redskaber tager vi udgangspunkt i STROF og fokuserer på strukturer og aktiviteter til at sikre børns sproglige og emotionelle udvikling samt udvikling af børnenes identitetsfølelse. 
Røde Kors har i samarbejde med Københavns professionshøjskole og Roskilde Universitet udviklet syv pædagogiske principper, som kan skabe inkluderende miljøer i alle dagtilbud. STROF indgår i de pædagogiske principper og står for Struktur, Tale og tid, Ritualer, Organiseret leg og Forældresamarbejde.

Formålet med uddannelsesforløbet er at styrke faggruppernes kompetencer til at planlægge og udføre udviklende praksis for udsatte børn med udgangspunkt i børnenes baggrund, inddragelse af forældre og udnyttelse af den enkeltes ressourcer. 
På forløbet vægter vi desuden påvirkning i mødet med udsatte mennesker og egenomsorg hos det faglige personale. 
 

Inklusion - Røde Kors Akademiet

Når børn mister deres tryghed og opholdstilladelse – hvordan kan du støtte dem?

Flere og flere lærere og pædagoger efterspørger viden og værktøjer til at håndtere midlertidighed – det gælder både børnenes, familiens og deres egen usikkerhed og afmagt.

Vi skræddersyer temadage og oplæg om inddragede opholdstilladelser på børneområdet, målrettet lærere, pædagoger, DSA- og AKT- vejledere samt familiekonsulenter. Mange folkeskoleklasser, især modtagelsesklasser oplever, at børn lever i usikkerhed pga. midlertidige opholdstilladelser. Flere faggrupper ønsker desuden at forberede sig på, at flere nationaliteter kan få inddraget deres ophold. 
Vi fokuserer på, hvordan man støtter både børn og familier, og arbejder med, hvordan man kommunikerer med familierne og hvad de har brug for i den svære situation, de befinder sig i.
Vi vægter desuden at fokusere på, at det både er svært for de børn, det rammer og for deres kammerater i klassen eller fx børnehaven. Herunder arbejder vi med, hvordan man bevarer en hverdag og på kommunikationen med de andre børn. Vi taler om bevidning og hvorfor det er så vigtet; hvordan man får sagt det gode farvel, og hvad der sker, når man mangler farvel - både til børn og til voksne, til de der bliver og til de, der rejser.
Vi koncentrerer os også om, hvad det gør ved dig som fagperson at arbejde med familier, der får inddraget deres opholdstilladelser og med at ruste jer til en opgave, hvor I kan føle afmagt og hvor det bliver følelsesmæssigt svært
Alt efter jeres behov kan vi også klæde jer på med fakta omkring inddragelser – baggrunden, tidsperspektiv og hvad familierne skal tage stilling til

Når børn mister deres tryghed og opholdstilladelse - Røde Kors Akademiet

Skræddersyede løsninger

Er du interesseret i et af ovenstående emner eller ønsker at få skræddersyet et kursus eller oplæg, så send en besked til os og vi vil kontakte dig indenfor to arbejdsdage.

Jeg er indforstået med Røde Kors brug af cookies og accepterer Røde Kors brug af privatpolitik

Røde Kors Akademiet
Sandholmgårdsvej 40
3460 Birkerød

Følg os på Linkedin 

akademiet@redcross.dk
+45 35 43 22 44

Åbningstider:
Man-tors. 8.30-16.00
Fredag 8.30-15.00