Politisk interesse for børns trivsel på udrejsecenter

af Susan Hoffmann

Når generalsekretær Anders Ladekarl og asylchef Anne la Cour står og ser spændte ud på dette billede, så er det fordi de er på vej ind til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg for at fortælle om den rapport om dårlig trivsel blandt børn og voksne på Udrejsecenter Avnstrup, som Røde Kors udgav for nyligt. 

 

anders og anne

Rapporten dokumenterer, at over halvdelen af en gruppe undersøgte børn trives så dårligt, at de har svært ved at fungere i hverdagen, og Røde Kors psykologer vurderer, at de risikerer at få varige mén.  

Det kalder på handling. Derfor var det en rigtig positivt, at Udlændinge- og Integrationsministeriet inviterede Røde Kors til at orientere om indholdet af rapporten og de syv anbefalinger, som vi mener kan gøre en væsentlig forskel for familiernes trivsel. 

Udvalgsbesøget foregik den 16. maj, og den politiske interesse blev fulgt op på et samråd den 23. maj med Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad.

Et vigtigt skridt på vejen vil være, at afviste asylansøgere først skal flytte til udrejsecenter, når udrejsen er nært forestående, og at hjemrejseloven revideres, så afviste asylansøgere igen kan få tilbud om undervisning, aktivering og praktik. 

En af de vigtige anbefalinger er også, at børn og unge på udrejsecenteret skal have samme adgang til ungdomsuddannelse som andre jævnaldrende, så længe de er i Danmark.

Du kan se rapporten her - anbefalingerne er på side fem