Center Thyregod

Center Thyregod er et omsorgscenter i Midtjylland for særligt sårbare asylansøgere med for eksempel fysiske eller psykiske handicap, ofre for tortur, familier med andre alvorlige problemer samt uledsagede børn, der søger asyl med en anden voksen end deres forældre.

Asylcenteret har personale med sundhedsfaglig, pædagogisk og psykologisk ekspertise for at sikre, at denne særlige gruppe af asylansøgere får den mest kvalificerede hjælp og støtte.

Hverdagen på asylcenteret

Boliger

Asylansøgerne bor på enkeltværelser, 2-personers værelser eller på større værelser med plads til tre til fire personer. Vi gør os umage med at imødekomme ønsker om, hvem asylansøgerne vil bo sammen med.

Beboerne står selv for alt det praktiske med at købe ind i det lokale supermarked, lave mad og gøre rent. Det hører med til en almindelig hverdag.

Sundhedsklinik

Asylansøgere med helbredsmæssige problemer får hjælp af erfarne Røde Kors- sygeplejersker og sundhedsplejersker. På grund af den særlige omsorgsopgave har centeret ansat psykologer. Der er også tilknyttet læger til klinikken, og beboerne har en fast medarbejder, der støtter dem.

Det er klinikkens læge, der vurderer, om der er behov for at sende asylansøgere videre til sygehuset, og lægen vurderer også, om det er nødvendigt med en henvisning til en speciallæge.

Børnehave og vuggestue

På Center Thyregod kan børn fra et til to år komme i vuggestue, og børn fra tre til fem år kan gå i børnehave. For familier i asylsystemet er det vigtigt, at der er et trygt og rart sted, hvor børnene kan lege og have det godt, så forældrene med sindsro kan deltage i undervisning, være i praktik eller gå til de nødvendige samtaler med myndighederne.

Børnehaverne er indrettet som alle andre børnehaver med rare møbler i børnestørrelse og tegninger på væggene. Pædagogerne arbejder efter særlige pædagogiske principper med fokus på trygge, genkendelige rammer. Det har især børn på asylcentre brug for efter en tid med stor uforudsigelighed og ofte barske oplevelser.

Skole for børn og unge

Alle børn i alderen 6-16 år går i skole. Børn på asylcentrene har, som andre skolebørn, brug for at lære noget nyt og blive værdsat. Det giver mod på fremtiden, hvad end den bringer.

Undervisningssproget er dansk, og timeantallet er det samme som i folkeskolen, ligesom der også undervises i folkeskolens fag: Dansk, matematik, engelsk, natur/teknik, hjemkundskab, musik, idræt, billedkunst og modersmål.

Undervisningen foregår både på Røde Kors´ skoler og i den lokale folkeskole, som børnene overgår til, så snart lærere og pædagoger vurderer, at de fagligt og socialt er klar til det. At komme i skole med danske børn er vigtigt i forhold til at lære mere dansk og ikke mindst at få jævnaldrende, danske legekammerater.

Voksenundervisning og praktik

Som på andre asylcentre er der både voksenundervisning og et jobcenter, der hjælper med aktivering og praktikforløb. Alle nye asylansøgere over 17 år kommer til en samtale på jobcenteret. Her bliver de spurgt om uddannelse, arbejdserfaringer og kompetencer.

Medarbejderne på asylcenteret gør en stor indsats for at skabe en aktiv hverdag med en kombination af sprogundervisning, aktivering og praktik. På voksenskolen underviser de blandt andet i arbejdsrettet dansk, engelsk, CV-skrivning og iværksætteri.

Røde Kors samarbejder med skoler og arbejdsgivere, så asylansøgerne har mulighed for at modtage undervisning på skoler i området eller komme i praktik hos lokale arbejdsgivere.

Fritidstilbud

Ligesom danske børn kan gå i SFO, kan børn og unge på asylcenteret gå i fritidsklub efter skoletid. For de 6-12 årige foregår det i eftermiddagstimerne, og for de 13-17 årige er det mest sidst på dagen, typisk frem til kl. 21. I klubben sørger uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere for fælles aktiviteter, som madlavning, spil, tegning eller sport.

Klubtilbuddet kan både være på selve centeret eller i fritidsklubber i lokalområdet med danske børn og unge. Det varierer fra sted til sted.

Kontakt Center Thyregod

Thyregodvej 44
7323 Give
3527 9600

Daglig leder
Stine Holm Madsen
Tlf: 2329 0752
sthm@redcross.dk

Regionsleder

Tina Lundgaard Brock
tina@redcross.dk

Frivillighedskoordinator
Christina Nørtoft Olesen
cno@redcross.dk

Sikker e-mail adresse 
- kun for myndigheder
sikkerpost@redcross.dk

Donationer til centeret

På vores centre har vi altid brug for tøj, sko, legetøj, rejsetasker, køkkengrej mm. 

Hvis du har noget, som du gerne vil donere, kan du lægge det i de store containere, der findes foran centrene. Vi tager med glæde imod donationer, som du mener kan gavne asylansøgerne på Røde Kors’ asylcentre i Danmark.

Se asylcentre, der modtager donationer

Lokalt samarbejde

For Røde Kors er det vigtigt, at vi er en del af det lokale samfund. Samarbejdet med kommunen, skoler, virksomheder og foreninger betyder, at vi kan tilbyde beboerne på Røde Kors' asylcentre en indholdsrig, aktiv hverdag.

Har du gode idéer til lokalt samarbejde, så send os en mail:

centerjelling@redcross.dk

STØT NU