Center Sandvad

Center Sandvad er et opholdscenter placeret mellem Jelling og Tørring, nord for Vejle. Her bor familier med børn. Røde Kors- personalets hovedopgave er at skabe gode rammer for en meningsfuld og indholdsrig hverdag, mens beboerne venter på svar i deres asylsag. Udover familier med børn, bor der på Center Sandvad også børn som er kommet til Danmark uden deres forældre, men som i stedet har en anden ledsager. Det kan være et nært familiemedlem eller en anden voksen over 18 år, som varetager forældrerollen for den mindreårige.

 

Beboerne på asylcenter Sandvad har adgang til alt det, der skal til for at få en almindelig og aktiv hverdag til at fungere, som for eksempel skole, børnehave, værksteder og sundhedsklinik. Herunder kan du se mere om, hvilke faciliteter og aktiviteter Center Sandvad tilbyder beboerne. 
 

Hverdagen på asylcenteret

Boliger

Center Sandvad består af familieboliger med et til to værelser med eget køkken og bad og af topersoners værelser med fælles køkken og bad. Beboerne står selv for alt det praktiske med at købe ind, lave mad og gøre rent. Det hører med til en almindelig hverdag.

Sundhedsklinik

Beboerne på Center Sandvad tager bussen til sundhedsklinikken på Center Jelling, når de har brug for hjælp til helbredsmæssige problemer. Her står Røde Kors' sygeplejersker og sundhedsplejersker klar til at tage imod dem. Herudover er der også tilknyttet læger og psykologer til klinikken. Personalet vurderer, om det er nødvendigt med henvisning til speciallæge.

Børnehave

Børn fra tre til fem år går i børnehave på Center Jelling. For familier i asylsystemet er det vigtigt, at der er et trygt og rart sted, hvor børnene kan lege og have det godt, så forældrene med sindsro kan deltage i undervisning, være i praktik eller gå til de nødvendige samtaler med myndighederne.

Børnehaverne er indrettet som alle andre børnehaver med rare møbler i børnestørrelse og tegninger på væggene. Pædagogerne arbejder efter særlige pædagogiske principper med fokus på trygge, genkendelige rammer. Det har især børn på asylcentre brug for efter en tid med stor uforudsigelighed og ofte barske oplevelser.

Skole for børn og unge

Børn i alderen 6-16 år går i Røde Kors-skolen i Jelling og bliver kørt til og fra asylcenteret i skolebus. Undervisningssproget er dansk, og timeantallet er det samme som i folkeskolen, ligesom der også undervises i folkeskolens fag: Dansk, matematik, engelsk, natur og teknik, hjemkundskab, musik, idræt, billedkunst og modersmål.

Undervisningen foregår både på Røde Kors´ skoler og i den lokale folkeskole, som børnene overgår til, så snart lærere og pædagoger vurderer, at de fagligt og socialt er klar til det. At gå i skole med danske børn er vigtigt i forhold til at lære mere dansk og ikke mindst at få jævnaldrende, danske legekammerater.

Voksenundervisning og praktik

Center Sandvad benytter voksenskolen og jobcenteret i Jelling, der hjælper med aktivering og praktikforløb. Alle nye asylansøgere over 17 år kommer til en samtale på jobcenteret. Her bliver de spurgt om uddannelse, arbejdserfaringer og kompetencer.

Medarbejderne på asylcenteret gør en stor indsats for at skabe en aktiv hverdag med en kombination af sprogundervisning, aktivering og praktik. På voksenskolen underviser de bl.a. i arbejdsrettet dansk, engelsk, CV-skrivning og iværksætteri.

Røde Kors samarbejder med skoler og arbejdsgivere, så asylansøgerne har mulighed for at modtage undervisning på skoler i området eller komme i praktik hos lokale arbejdsgivere.

Fritidstilbud

Ligesom danske børn kan gå i SFO, kan børn og unge på asylcenteret gå i fritidsklub efter skoletid. Børn i alderen seks til ni år kan gå i miniklub på centeret, mens de 10-17 årige går i Jelling fritidsklub og får de samme tilbud som kommunens andre børn. I klubben sørger uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere for fælles aktiviteter.

Når dagens skolegang og praktik er afsluttet, er der på Center Sandvad forskellige aktiviteter for de voksen beboere. Asylcenteret byder på motionsrum, billardrum og genbrugstøjbutik.

Kontakt Center Sandvad

Vongevej 46
7300 Jelling
3527 9790
centerjelling@redcross.dk

Regionsleder
Tina Lundgaard Brock
tina@redcross.dk

Daglig leder
Ken Rinder
krs@redcross.dk

Frivillighedskoordinator
Christina Nørtoft Olesen
cno@redcross.dk

Sikker e-mail adresse 
- kun for myndigheder
sikkerpost@redcross.dk

328898

Donationer til centeret

På vores centre har vi altid brug for tøj, sko, legetøj, rejsetasker, køkkengrej mm. 

Hvis du har noget, som du gerne vil donere, kan du lægge det i de store containere, der findes foran centrene. Vi tager med glæde imod donationer, som du mener kan gavne asylansøgerne på Røde Kors’ asylcentre i Danmark.

Se asylcentre, der modtager donationer

Lokalt samarbejde

For Røde Kors er det vigtigt, at vi er en del af det lokale samfund. Samarbejdet med kommunen, skoler, virksomheder og foreninger betyder, at vi kan tilbyde beboerne på Røde Kors' asylcentre en indholdsrig, aktiv hverdag.

Har du gode idéer til lokalt samarbejde, så send os en mail:

centersandvad@redcross.dk

STØT NU