Sådan sørger vi for undervisning af skolebørn 

Af Susan Hoffmann

Nedenstående billede viser et ganske særligt øjeblik. Det er nemlig aller første skoledag i meget lang tid for de yngste skolebørn på Røde Kors’ skoler. Undervisningen foregår i hold og med meget fokus på at passe på hinanden. De ældste elever modtager stadig digital undervisning.

 

Skoledag i undervisningslokale

Siden begyndelsen af marts, hvor corona-krisen betød, at Røde Kors skolerne måtte lukke, har lærerne haft travlt med at tilbyde alternativ undervisning til de hjemsendte elever.

De første uger var skolebørnene beskæftiget med undervisningsmapper, der var individuelt sammensat til den enkelte elev. Sideløbende med dette arbejdede alle ihærdigt på at fremskaffe tablets til alle elever med nødvendig software, undervisningsmateriale og uni-login, så den digitale undervisning kunne komme i gang. Det var noget af en udfordring, da eleverne ikke har cpr-numre. Men det lykkedes, og den digitale undervisning begyndte den 2. april.

Eleverne har taget rigtig godt imod den digitale løsning og har været glade for at være i kontakt med hinanden og lærerne igen. Der har sågar været et eksempel på, at en lærer måtte forlænge undervisningstiden med en halv time, fordi eleverne ikke havde spor lyst til at logge af.

Ordningen omfattede 131 skolebørn i alderen 6-16. Succesen med den digitale undervisning er særligt vigtig nu, hvor de ældste elever stadig må undvære deres ”rigtige” skole.