Underskriftindsamling - Hjælp os med at få straffet krigsforbrydere

Verdens nødlidende står med et alvorligt problem, der bliver værre og værre.

Antallet af angreb på nødhjælpere er historisk højt. Det er steget med 293 procent de sidste 20 år. Børn, mødre og fædre dør som konsekvens af den nødhjælp, der ikke når frem.

Derfor beder vi nu om din hjælp. Skriv under så krigsforbrydere kan blive straffet og nødhjælpere kan få bedre beskyttelse.

Så bringer vi din underskrift videre til politikerne.

Baggrund

Ingen bør angribe dem, der sætter livet på spil for at nå frem med hjælp og livsvigtig medicin.

Det er direkte og klare brud på Genevekonventionerne at gøre det.

Men forbryderne går fri. I alt for mange tilfælde bliver det ikke engang undersøgt, om de har gjort noget forkert.

Verdens ledere kan ikke blive enige om at bruge den uafhængige undersøgelses-kommission, som allerede er en del af Genevekonventionerne. Det er ikke godt nok.

Derfor opfordrer vi til, at verdens ledere som minimum mødes en gang om året. På den måde kan hvert land fremlægge de situationer, der har været i ens land, og man kan få en diskussion af, om der har været tale om en overtrædelse af krigens regler. Som et første skridt.

Men verdens ledere har endnu ikke fået det til at ske.   

Derfor beder vi nu om jeres hjælp.

Helt konkret ønsker vi, at den danske udenrigsminister tager sagen op igen med sine kolleger i internationale sammenhænge.

Vi ønsker, at han stiller sig bag vores løsningsforslag og taler for dem internationalt.

Vi ønsker at Danmarks skal blive ved med at gå forrest her. For de dræbte nødhjælperes skyld. Og for dem, de skulle have hjulpet.

Skriv under, hvis du ønsker det samme.

I 1997 var antallet af nødhjælpere, der blev skudt, bortført eller dræbt kun 73. Den seneste opgørelse fra 2015 viser, at det er blevet hverdagskost med 287 angreb om året. Det skal vi have lavet om. Men det kræver, at politikerne stiller de ansvarlige til regnskab. 

Hvad gør vi med underskrifterne?

Vi afleverer underskrifterne til den danske udenrigsminister som en del af vores løbende samtaler med ham om dette emne. Vi vil løbende holde jer orienteret om nye udviklinger i sagen, og om eventuelle politiske initiativer. Tak for jeres hjælp.

Et angreb på en nødhjælper er et angreb på hele befolkningen. Respekter krigens regler.

Charlotte Dong McIntyre, der hørte seks kolleger blive skudt

0:29 minutes Charlotte Dong McIntyre om angreb på nødhjælpsarbejdere idag

3 GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE UNDER

  1. Antallet af bortførelser, skud og drab på nødhjælpere er steget med 293 procent på 20 år.
  2. Nødlidende må undvære den hjælp, de dræbte nødhjælpere skulle have givet.
  3. Krigsforbrydere bliver ikke straffet, fordi der ikke er nogen undersøgelse af, hvad de har gjort.

3 LØSNINGSFORSLAG TIL POLITIKERNE

  • Indsæt uvildig undersøgelseskommision.
  • Afhold årlige rapporteringsmøder mellem verdens ledere.
  • Retsforfølg mulige krigsforbrydere.