Synliggør dit Røde Kors Erhvervspartnerskab med et PP-mærke

RK PP (1)

Som Røde Kors Erhvervspartner har I mulighed for at synliggøre jeres støtte gennem brug af en Røde Kors PP-grafik på alle jeres brevforsendelser, hvis I har en PP-aftale med Post Danmark. Du kan downloade grafikken her: