Der er brug for hjælp!

Madagaskar er et af verdens fattigste lande og hårdt ramt af sanitære sygdomme. Der bor over 22 mio. på Madagaskar, hvoraf ca. 50 % af befolkningen er under 15 år. Manglende viden om hygiejne er en af de største dødsårsager, hvorfor adgang til rent vand er en nødvendighed for overlevelse.

Landet er hårdt ramt af sygdomme og forårsager en høj børnedødelighed hvilket bl.a. skyldes vandbårne sygdomme som diarré, der skyldes at 17 % af dødsfaldene blandt børn er under fem år. Diarré-sygdomme opstår typisk pga. mangel på adgang til rent vand og sanitet.

I regnsæsonen bliver Madagaskar hyppigt ramt af oversvømmelser, hvor primitive brøndkonstruktioner og vandborehuller i landområderne oversvømmes med forurenet vand. Det forurenede vand gør familierne syge og udgør en dødelig risiko – ikke mindst for de helt små børn.

 

Projektet kort fortalt:

Projektet er startet op i Antananarivo, distrikt 1. med et overordnet fokus på at forbedre vilkårene for børn og familier. Der er bl.a. rettet fokus på sundhed, da Madagaskars nuværende vand, hygiejne og sanitets forhold er så dårlige, at det forårsager sygdomme og stor dødelighed.

Det er derfor en vigtig del af projektet, at få oplyst om basal sundhed. Projektet vil således assistere Madagaskar Røde Kors med at oparbejde en kapacitet, der effektivt kan støtte børn i deres forsøg på at opnå et værdigt liv. 

På Madagaskar gør befolkningen brug af deres vandressourcer til både drikkevand, tøjvask, personlig hygiejne og dyrenes drikketrug. Adgangen til rent vand har derfor afgørende betydning for den generelle sundhedstilstand, hvorfor projektet har til formål at:

 

  • Oplyse om god hygiejnepraksis
  • Opføre vand-points og kommunale latriner
  • Danne komiteer, der uddannes til at hjælpe med oplysning om sundhed 
  • Styrke kapaciteten af vandforvaltningen i de samfund hvor sanitetsinfrastrukturen er på plads
  • Uddele hygiejnepakker 

 

Det gør Summerbird:

Summerbirds chokoladeprodukter bliver kun til takket være de ypperste råvarer fra hele verden. I det lys er det yderst meningsfuldt at give noget tilbage til de områder af verden, som har det svært.

Konkret samler Summerbird ind til Røde Kors’ aktiviteter på Madagaskar, som både er hjemsted for nogle af verdens fattigste børn, og samtidig producerer kakaobønner i verdensklasse. For Summerbird giver det mening at støtte Røde Kors, som gennem sit professionelle arbejde yder uvurderlig hjælp, hvor behovet er størst.

 

Derfor har Summerbird sat sig for at samle 1 million kroner ind til projekterne på Madagaskar i 2015 og således være med til at gøre en verden til forskel. 

Læs mere om hvor langt Summerbird er med indsamlingen her.