Fradragsregler for virksomheder

Fradrag og indberetning til SKAT

Når du støtter Røde Kors’ hjælpearbejde med en donation, er din virksomhed fradragsberettiget op til 15.200 kr. pr. år. Jfr. Ligningsloven § 8 A

Vi indberetter indbetalte donation til SKAT på virksomhedens CVR-nr. (hvis i oplyser jeres CVR nummer). Indberetning er en betingelse for fradrag.

 

Erhvervsstøttemedlemskab, Erhvervssamarbejder, Katastrofepartner, sponsorater og øvrige bidrag fra virksomheder

Når der indgår et element af mod-ydelse (fx markedsføring) i forbindelse med et sponsorat, har virksomheden som hovedregel fradrag for hele beløbet som driftsudgift.

Det er op til virksomheden selv at bedømme, evt. efter samråd med virksomhedens revisor, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning (fx reklameudgift). Jfr. statsskattelovens § 6.