ACT FORDREVET - aktuel viden til skoleelever i Danmark

Flere og flere flygtningebørn skal inkluderes i grundskolen. Arbejdet med globale problemstillinger og samfundsrelevante emner understøtter den almindelige undervisning med praktiske cases og åbner skolen mod verden og civilsamfundet. Røde Kors projektet ’Act – fordrevet’, støttet af Knud Højgaard Fonden, er et undervisningsmateriale om de mange millioner mennesker i verden, der netop nu er fordrevet fra deres hjem, familie og venner. Formålet med projektet er at give børn i Danmark viden om de udfordringer, konflikter og vilkår, det medfører, at mennesker bliver nødt til at flygte. Men vi vil også vise, hvordan Røde Kors og lignende organisationer hjælper i nærområderne, hvordan vi med bl.a. psykologer, læger og ingeniører forsøger at skabe rammerne for et bedre liv, tættere på flygtningenes hjem end fx Europa og Danmark. Undervisningsmaterialet skal give eleverne lyst til og mulighed for at engagere sig i det globale tema, handle og gøre en forskel. Act Fordrevet – Aktuel Viden Til Skoleelever I Danmark (3)

Da Røde Kors er med hele vejen fra konflikterne i fx Syrien, Afghanistan eller Sydsudan, flugten gennem Balkan eller over Middelhavet til Europa, og til slut: ankomsten til Danmark, kan eleverne ud fra materialet få en forståelse af, at der er forskellige faktorer, der spiller ind, når mennesker vælger den dramatiske og farlige løsning at flygte. Røde Kors har et førstehåndsindtryk og en stor viden om emnet, som vi har mulighed for at give eleverne et unikt indblik i.

Vores mål er, at ressourcestærke børn i højere grad forstår flygtningebørnenes situation og følelser, og på den måde bliver i stand til at inkludere udsatte flygtningebørn i klassen, ved at danne venskaber med dem. Vores erfaring og metode har vist os, at de abstrakte emner fra fx fjerne lande bedst formidles gennem identifikation med det børnene kender fra deres egen hverdag. Men vi vil også tage eleverne med ud på en rejse til de områder og konflikter, hvor flygtningene kommer fra.