Familien i Fokus

Familien i fokus arbejder med en helhedorienteret tilgang, hvor Røde Kors i samspil med andre aktører sætter sårbare familier i stand til at skabe forandring i deres eget liv. Dette fokus på at styrke familien er en væsentlig forudsætning for at skabe afgørende forandringer i børnenes livsbaner og dermed bryde den negative sociale arv. Familier I Fokus
 
 

Familien i fokus vil nå 4.000 deltagere og sikre minimum 500 familier en frivillig netværksperson, der hjælper med at håndtere de mest aktuelle udfordringer i hverdagen hos den enkelte familie, støtter op om samarbejde med fx myndigheder og institutioner og styrker familiens tilknytning til lokalsamfundets muligheder.

Herudover sikres 250 deltagere en frivillig erhvervs – og uddannelse mentor, der rekrutteres via samarbejdsaftaler med virksomheder og uddannelsessteder. Deres rolle er at understøtte aktiverings/jobtræning/uddannelses forløb.

Endelig udbygges de 50 nuværende familienetværk med yderligere 20 netværk og sikrer herigennem en landsdækkende indsats. Familien i fokus bygger på den indsats og kapacitet, som Røde Kors’ familieprogram igennem de sidste fire år har opbygget. Således er projektet med til at styrke en helhedsorienteret løsning på familiernes udfordringer.

Indsatserne i Familien i fokus udvikles og implementeres i tæt samspil mellem Røde Kors centralt, lokalt og den enkelte kommune. Vores erfaring viser, at såvel kommunale jobcentre som familieafdelinger ønsker samarbejde med civilsamfundet og at Familien i fokus vil være en vigtig brik i den samlede indsats.

Familien i fokus er rettet mod Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativs programområde 2 vedrørende ”Brud med den negative sociale arv hos børn og unge”. Projektet har særligt fokus på at styrke socialt udsatte familiers trivsel, handlemuligheder og bringe dem tættere på arbejdsmarked og uddannelse.

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter Dansk Røde Kors projekt Familien i Fokus.